Passaports: Micrografies de taller

Art_Taller Tridimensional_

En un taller d’art que adopta la forma de laboratori, assistim a un permanent procés d’experimentació, prototipat i assaig i error, per arribar a formular projectes que ens permetin dissenyar mons possibles.

L’art és recerca, per a això ens inventem un nou laboratori en el qual no poden faltar quaderns d’anotacions, espais per recollir els processos o les eines que ens permetin avançar en aquest procés de reflexió col·lectiva. “Passaports: micrografies de taller” és una petita mostra conformada per una selecció de mirades particulars en forma de “quaderns de bitàcola” realitzats pels estudiants del Taller Tridimensional, assignatura de segon any del grau en disseny. Aquí s’exploren mètodes de registre i documentació, que després ens permeten compartir processos, recorreguts, decisions i visions.

Com en una exploració microscòpica, us convidem a observar els detalls que s’inscriuen en aquests quaderns i que s’obren per posar sobre la taula de dissecció el coneixement que està sent, que s’està fent i que seguirà construint-se.

Proposta de l’Àrea d’Art coordinada per Carla Boserman i Jaron Rowan

Exposició
Del 26 de febrer al 7 de març

expo_pasaportes_BLOG

En un taller de arte que adopta la forma de laboratorio, asistimos a un permanente proceso de experimentación, prototipado y ensayo y error, para llegar a formular proyectos que nos permitan diseñar mundos posibles. El arte es investigación, para ello nos inventamos un nuevo laboratorio en el que no pueden faltar cuadernos de apuntes, espacios para recoger los procesos o las herramientas que nos permitan avanzar en este proceso de reflexión colectiva. “Pasaportes: micrografías de taller” es una pequeña muestra conformada por una selección de miradas particulares en forma de “cuadernos de bitácora” realizados por los estudiantes del Taller Tridimensional, asignatura de segundo año del grado en diseño. Aquí se exploran métodos de registro y documentación, que luego nos permiten compartir procesos, recorridos, decisiones y visiones.

Como en una exploración microscópica, os invitamos a observar los detalles que se inscriben en estos cuadernos y que se abren para poner sobre la mesa de disección el conocimiento que está siendo, que se está haciendo y que seguirá construyéndose.

Propuesta del Área de Arte coordinada por Carla Boserman y Jaron Rowan

Exposición
Del 26 de febrero al 7 de marzo

 

Passaports_1

Anna Andrevi

 

Passaports_2

Berta Adillón

 

passaports_9_Ana_Luis_Ceron_jpeg

Ana Luís Cerón

 

passaports_13_Anna_Salvador_

Anna Salvador

passaports_19_Ferran_Sellares_

Ferran Sellarès

 

passaports_41_Raquel Duäres Peixoto

Raquel Durâes Peixoto

 

passaports_46_Sara_Pieters_

Sara Pieters

 

Share