Visions crítiques de la visualització

Activitats_Art_

Tornen les presentacions dels treballs de recerca a Bau, Centre Universitari de Disseny, aquesta vegada, amb un gir molt interessant. Van a presentar junts un docent de Bau (Jeffrey Swartz) i un alumni (Enric Garrido), plantejant com va ser la seva col·laboració durant el treball de TFG i com s’han anat declinant els diferents treballs. Són dues presentacions que s’acaben fonent en un només debat sota el títol Visionis crítiques de la visualització.

Jeffrey Swartz és professor de Disseny i Comunicació I, de l’itinerari de Disseny Gràfic i Comunicació Visual dels estudis de Grau en Disseny i Enric Garrido és alumni de la primera promoció del Grau en Disseny de Bau.

Encara que no coneixem al detall la proposta, a través del títol i de la imatge que acompanya a aquest post, estem gairebé segurs que ens parlaran de visualització de dades, una especialitat del disseny gràfic que cada dia està més present en l’entorn social en el qual vivim.

Una presentació molt recomanable i útil per a tots els estudiants que s’estiguin plantejat iniciar el seu TFG en els propers mesos.

No ens miris, uneix-te!! 😉

La sessió està oberta tant a docents com a estudiants.

Dimecres 12 de novembre
De 14,30 a 15,30 h.
Espai Polivalent, edifici A

Organized Collection of Irrational Nonsense,  dehydrationstation, 2012

Visiones críticas de la visualización

Vuelven las presentaciones de los trabajos de investigación en Bau, Centro Universitario de Diseño, esta vez, con un giro muy interesante. Van a presentar juntos un docente de Bau (Jeffrey Swartz) y un alumni (Enric Garrido), planteando cómo fue su colaboración durante el trabajo de TFG y cómo se han ido declinando los diferentes trabajos. Son dos presentaciones que se acaban fundiendo en un sólo debate bajo el título Visiones críticas de la visualización. Jeffrey Swartz es profesor de Diseño y Comunicación I, del itinerario de Diseño Gráfico y Comunicación Visual de los estudios de Grado en Diseño y Enric Garrido es alumni de la primera promoción del Grado en Diseño de Bau.

Aunque no conocemos al detalle la propuesta, a través del título y de la imagen que acompaña a este post, estamos casi seguros que nos hablarán de visualización de datos, una especialidad del diseño gráfico que cada día esta más presente en el entorno social en el que vivimos.

Una presentación muy recomendable y útil para todos los estudiantes que se estén planteado iniciar su TFG en los próximos meses.

No nos mires, únete!! 😉

La sesión esta abierta tanto a docentes como a estudiantes.

Miércoles 12 de noviembre
De 14,30 a 15,30 h.
Espacio Polivalente, edificio A

Share