Treballs d’investigació: Gloria Deumal + Cristina Fernández

Activitats_Art_

Glòria Deumal, professora i investigadora en Bau i Cristina Fernández, graduada en disseny per Bau, presenten els seus treballs d’investigació centrats en les competències digitals, des de la perspectiva docente a l’impacte en la professió.

“La competència digital en l’ensenyament del disseny i noves perspectives en la pràctica docent. Possibles línies d’investigació” Glòria Deumal
Investigació sobre l’ensenyament de la competència digital en els estudis superiors, com a element clau en la integració igualitària dels ciutadans i dels professionals en l’entorn social i econòmic del segle XXI i els nous reptes que es plantegen. També s’analitzarà el tractament de la competència digital a  Bau en el marc del projecte europeu en educació per al segle XXI. Com assegura la Comissió Europea, el paper dels docents és fonamental per a la formació de la ciutadania en les competències clau que han de facilitar la formació al llarg de la vida el desenvolupament personal i professional a l’anomenada societat del coneixement (European Council 2008). En aquest estudi es dóna especial atenció a la competència digital, que la Comissió considera bàsica per a l’adquisició d’altres competències.

school and education 05

Imagen freepik.com

“Cómo Internet y las nuevas tecnologías han cambiado la profesión del diseño gráfico” TFR de Cristina Fernández

Esta investigación analiza la influencia de Internet y las nuevas tecnologías en la profesión del diseño gráfico, de lo material a lo inmaterial, de lo analógico a lo digital, del taller o estudio al trabajo colaborativo, pasando por la investigación en capacidades digitales y herramientas Tic. Cómo ha cambiado la profesión con el cambio de paradigma tecnológico. De lo analógico a lo digital.

analogico_digital_2analogico_digital_4

 

Dimecres 26 de Novembre
A les 14,30 h
Espai Polivalent, edifici A

Share