Tipografia

Gràfic_Tipografia_

L’itinerari de Disseny Gràfic i Comunicació Visual de Bau, Centre Universitari de Disseny presenta una exposició organitzada per Noe Blanco, David Martin i David Torrents responsables de l’assignatura de Tipografia; la mostra està dedicada a la tipografia, una de les eines bàsiques del dissenyador gràfic.

Una aproximació senzilla i amb caràcter pedagògic als conceptes bàsics que la defineixen; els seus inicis –l’evolució de l’escriptura- les seves possibilitats –escriptura, tipografia, retolació, cal·ligrafia- les parts de la lletra, una de les múltiples possibilitats de classificació tipogràfica, la contraforma dels carácters o el lettering; també inclou alguns dels treballs realitzats a l’aula pels estudiants de l’assignatura i exemples de tipografia en moviment … en fi el conjunt de paràmetres necessaris que el dissenyador ha de conèixer per al seu bon ús i aplicació.

Del 13 al 22 d’abril
Edifici A
Passadís central

BAU_EXPO-1

 

Algunes fotografies de la exposició

expo_tipo_01 expo_tipo_02 expo_tipo_03 expo_tipo_04 expo_tipo_05 expo_tipo_06 expo_tipo_07

 

Tipografía

Gráfico_Tipografía_

El itinerario de Diseño Gráfico y Comunicación Visual de Bau, Centro Universitario de Diseño presenta una exposición, organizada por Noe Blanco, David Martin y David Torrents responsables de la asignatura de Tipografía; la muestra está dedicada a la tipografía, una de las herramientas básicas del diseñador gráfico. Una aproximación sencilla y con carácter pedagógico a los conceptos básicos que la definen; sus inicios –la evolución de la escritura- sus posibilidades –escritura, tipografía, rotulación, caligrafía- las partes de la letra, una de las múltiples posibilidades de clasificación tipográfica, la contraforma de los caracteres o el lettering; también incluye algunos de los trabajos realizados en el aula por los estudiantes de la asignatura y ejemplos de tipografía en movimiento… en fin el conjunto de parámetros necesarios que el diseñador gráfico debe conocer para su buen uso y aplicación.

Del 13 al 22 de abril
Edificio A
Pasillo central

BAU_EXPO-5

 

Algunas fotos de la exposición

expo_tipo_08 expo_tipo_09 expo_tipo_10 expo_tipo_11 expo_tipo_12 expo_tipo_13

Share