Coordinadora de Cooperatives del Poble Nou

Estudiants_Gràfic_Projectes_


Des de Bau, Centre Universitari de Disseny sempre hem volgut posar l’accent en la funció social del dissenyador i una de les millors maneres que se’ns han ocorregut és establir relacions amb els nostres veïns, el barri.
Els estudiants de tercer curs de l’itinerari de Disseny Gràfic, en l’assignatura de Projectes De Disseny Gràfic II i sota la tutoria de Pau de Riba i Francesc Ribot han col·laborat en el redissenyo de la identitat de la Coordinadora de Cooperatives del Poble Nou.

Els responsables de la Coordinadora van estar al Centre per veure les diverses propostes presentades; amb l’assessorament dels professors responsables de l’assignatura els treballs de Paula Collado (Gm2) i Andrea Gonzalo (Gm1) van ser els finalistes i el guanyador va ser Pol Checa (Gt)

CCC_1 CCC_2

 

Les propostes finalistes es van lliurar als responsables de l’elecció en la Coordinadora acompanyades d’un text –redactat per Pau i Francesc-per facilitar l’elecció. Aquest és el text que acompanyava a la proposta guanyadora.

La imatge del planter fa referència a la natura i al procés de producció, però és també una metàfora de cultivar, de cura. Com a símbol és una promesa de creixement, es pot veure com una metàfora del potencial que té per davant l’alimentació sostenible i el moviment de cooperatives. L’estil gràfic és amable i simpàtic, connecta amb un públic molt ampli. Pot ser usat com il·lustració si cal. Continua el símbol I les inicials en una unitat compacta, però les inicials també es podrien treure fora del test si és convenient.

CCC_antic_

 

La identitat a re-diseñar / La identidad a rediseñar

CCC-nou_

La proposta guanyadora de Pol Checa / La propuesta ganadora de Pol Checa

 

Coordinadora de Cooperativas del Poble Nou

Desde Bau, Centro Universitario de Diseño siempre hemos querido poner el acento en la función social del diseñador y una de las mejores maneras que se nos han ocurrido es establecer relaciones con nuestros vecinos, el barrio. Los estudiantes de tercer curso del itinerario de Diseño Gráfico, en la asignatura de Proyectos De Diseño Gráfico II y bajo la tutoría de Pau de Riba y Francesc Ribot han colaborado en el rediseño de la identidad de la Coordinadora de Cooperativas del Poble Nou.

Los responsables de la Coordinadora estuvieron en el Centro para ver las diversas propuestas presentadas; con el asesoramiento de los profesores responsables de la asignatura los trabajos de Paula Collado (Gm2) y Andrea Gonzalo (Gm1) fueron los finalistas y el ganador fue Pol Checa (Gt)

CCC_Paula_Collado_

 

Paula Collado

CCC_Andrea_Gonzalo_

Andrea Gonzalo

 

Las propuestas finalistas se entregaron a los responsables de la elección en la Coordinadora acompañadas de un texto –redactado por Pau i Francesc-para facilitar la elección. Este es el texto que acompañaba a la propuesta ganadora.

La imagen hace referencia a la naturaleza y al proceso de producción pero es también una metáfora de cultivar, de cuidar. Como símbolo es una promesa de crecimiento, se puede ver como una metáfora del potencial que tiene la alimentación sostenible y el movimiento cooperativista. El estilo gráfico es amable y simpático, conecta con un público muy amplio. Si es necesario se puede usar como ilustración. Conforma el símbolo y las iniciales en una unidad compacta, pero las iniciales también se podrían sacar del tiesto si fuera conveniente.

CCC_Pol_Checa_

Pol Checa

 

Share