Prototipar-Especular


Art_Taller de creativitat

Display de projectes del taller de creativitat
.
2º Curs de Grau en Disseny, Bau Centro Universitari de Disseny de Barcelona.
La nostra recerca té a veure amb habitar l’especulació des de les pràctiques de disseny. 
Investigar sobre com col·locar al món objectes, prototips i preguntes capaces de fer anàlisis crítiques del present.

Aquest display mostra treballs de taller que des de les ficcions funcionals experimenten narratives de futur per tractar de comprendre el present. Dissenyem objectes preguntons, que busquen obrir espais de diàleg i reflexió. Objectes que no aporten solucions, però formulen preguntes. Entenem especular-prototipar com un gest combinat per investigar des de i amb disseny.
Hangar
Emilia Coranty 16
(Can Ricart, Barcelona)
Nau 1
Dimecres 3 de Juny
De 11 a 13 h
Dijous 4 de Juny
De 17,30 a 19,30 h
Dilluns 8 de Juny
De 11 a 13 h

demobau
Prototipar-Especular
Arte_Taller de creatividad
Display de proyectos del taller de creatividad
2º Curso de Grado en Diseño, Bau Centro Universitario de Diseño de Barcelona.
Nuestra búsqueda tiene que ver con habitar la especulación desde las prácticas de diseño.
Investigar sobre cómo colocar en el mundo objetos, prototipos y preguntas capaces de hacer análisis críticos del presente. Este display muestra trabajos de taller que desde las ficciones funcionales experimentan narrativas de futuro para tratar de comprender el presente. Diseñamos objetos preguntones, que buscan abrir espacios de diálogo y reflexión. Objetos que no aportan soluciones, pero formulan preguntas. Entendemos especular-prototipar como un gesto combinado para investigar desde y con diseño.
Hangar
Emilia Coranty 16
(Can Ricart, Barcelona)
Nave 1
Miércoles 3 de Junio
De 11 a 13 h
Jueves 4 de Junio
De 17,30 a 19,30 h
Lunes 8 de Junio
De 11 a 13 h

IMG_8319 IMG_8320 IMG_8321 IMG_8322 IMG_8323

Share