CMYK intervenció artística en un projecte expositiu

Art_Taller de Color_

Sota el títol CMYK (prenent testimoni de l’obra d’Ignasi Aballí), s’inaugura una exposició el comissariat del qual respon a intervencions artístiques del color i l’actualitat: com les diferents èpoques i els diferents esdeveniments venen carregats de d’estètiques i tonalitats variades.

Aquest projecte, el darrer del pas pels Tallers d’Art de primer curs del Grau, vol respondre a un pas més en les reflexions i aportacions creatives al voltant del color i els llenguatges artístics.
Propostes realitzades en l’assignatura Taller de color d’1er curs i exposades en el taller d’art de l’edifici B

TallerColor_150526_01 TallerColor_150526_05 TallerColor_150526_06

CMYK intervención artística en un proyecto expositivo

Arte_Taller de Color_

Bajo el título CMYK (tomando testimonio de la obra de Ignasi Aballí), se inaugura una exposición de la que el comisariado responde a intervenciones artísticas del color y la actualidad: como las diferentes épocas y sucesos vienen cargados de estéticas y tonalidades variadas.

Este proyecto, el último, del paso por los Talleres de Arte del primer curso del Grado, quiere responder a un paso más en las reflexiones y aportaciones creativas alrededor del color y los lenguajes artísticos

Propuestas realizadas en la asignatura Taller de color de 1er curso y expuestas en el taller de arte del edificio B

TallerColor_150528_01 TallerColor_150528_04 TallerColor_150528_05

 

 

TallerColor_150528_2_04 TallerColor_150528_2_07 TallerColor_150528_2_10

Share