Processos, de la idea al producte

Moda_

L’última exposició oficial del curs a Bau, Centre Universitari de Disseny li ha correspost a l’itinerari de Moda, que ha volgut incidir en el procés creatiu.

La mostra fa un recorregut pels diferents passos que segueix un dissenyador de moda al llarg de la realització d’una col·lecció. Amb fases inicials com l’imaginari, el concept book, el sketch book o els teixits; una fase intermèdia amb el patró, la glasilla i la peça; i una fase final que inclou el book, la imatge corporativa, l’editorial i el video editorial.

Un llarg procés que ens porta de l’immaterial al material, de l’imaginat a la realitat, de la idea al producte.

Expo_Procesos_01 Expo_Procesos_02 Expo_Procesos_03 Expo_Procesos_04 Expo_Procesos_05

Passadís central
Edifici A
Fins al 10 de juny

 

Procesos, de la idea al producto
Moda_

La última exposición oficial del curso en Bau, Centro Universitario de Diseño le ha correspondido al itinerario de Moda, que ha querido incidir en el proceso creativo.

Expo_Procesos_06 Expo_Procesos_07 Expo_Procesos_08 Expo_Procesos_10

La muestra hace un recorrido por los distintos pasos que sigue un diseñador de moda a lo largo de la realización de una colección. Con fases iniciales como el imaginario, el concept book, el sketch book o los tejidos; una fase intermedia con el patrón, la glasilla y la prenda; y una fase final que incluye el book, la imagen corporativa, la editorial y el video editorial.

Un largo proceso que nos lleva de lo inmaterial a lo material, de lo imaginado a la realidad, de la idea al producto.

Pasillo central
Edificio A
Hasta el 10 de junio

Expo_Procesos_11 Expo_Procesos_12 Expo_Procesos_13 Expo_Procesos_14 Expo_Procesos_15

Share