Privée 2015

Moda_Projectes_

(CAT)
El passat dijous 4 de juny, els estudiants de projectes de tercer curs de l’itinerari de Moda van presentar les seves propostes sota el nom de Collection Privée 2015. Per poder realitzar-les van haver de passar per diverses fases del procés de disseny com el de pensar en la seva comunitat i definir el target al que es dirigirà la seva col·lecció; després, buscar un concepte i personalitzar-ho amb elements propis que distingeixin a la seva proposta.

Les col·leccions presentades aquest any tenien la particularitat que totes les peces incloïen etiquetes amb informació detallada: cost del teixit, cost de la confecció, hores de treball per a la producció, etc, perquè l’usuari conegui i valori el cost de cada peça.

Una altra de les particularitats de les col·leccions presentades aquest any ha estat el predomini dels bàsics; peces molt comercials, de patró impecable i perfectes acabats que van ser valorades molt positivament pel públic. Potser hi ha hagut menys experimentació, menys innovació o tècniques que en les col·leccions d’altres anys però les peces presentades eren més properes al públic general, menys de passarel·la i més del dia a dia.

Aquí podeu veure algunes fotos de l’esdeveniment i de l’espai dissenyat i realitzat pels estudiants del Taller d’Espai II de l’itinerari d’Interiors.

Privee2015_01 Privee2015_02 Privee2015_03 Privee2015_04 Privee2015_05 Privee2015_06 Privee2015_07 Privee2015_08

 

Privée 2015
Moda_Proyectos_

(CAS)
El pasado jueves 4 de junio, los estudiantes de proyectos de tercer curso del itinerario de Moda presentaron sus propuestas bajo el nombre de Collection Privée 2015. Para poder realizarlas debieron pasar por varias fases del proceso de diseño como el de pensar en su comunidad y definir el target al que se dirigirá su colección; después, buscar un concepto y personalizarlo con elementos propios que distingan a su propuesta.

Las colecciones presentadas este año tenían la particularidad de que todas las prendas incluían etiquetas con información detallada: coste del tejido, coste de la confección, horas de trabajo para la producción, etc, para que el usuario conozca y valore el coste de cada prenda.

Otra de las particularidades de las colecciones presentadas este año ha sido el predominio de los básicos; prendas muy comerciales, de patrón impecable y perfectos acabados que fueron valoradas muy positivamente por el público. Quizá ha habido menos experimentación, menos innovación o técnicas que en las colecciones de otros años pero las prendas presentadas eran más cercanas al público general, menos de pasarela y más del día a día.

Aquí podéis ver algunas fotos del evento y del espacio diseñado y realizado por los estudiantes del Taller de Espacio II del itinerario de Interiores.

Privee2015_09 Privee2015_10 Privee2015_11 Privee2015_12 Privee2015_13 Privee2015_14 Privee2015_15

 

Share