Free Culture Forum a Bau

Professorat_Activitats_

[CAT]
Aquest any, el FCForum (http://2015.fcforum.net/) compta amb l’investigador i professor de Bau Jaron Rowan en la producció executiva i la participació d’altres professors com Joan Maroto, Josian Lorente o el mateix Jaron Rowan en el programa de ponències.

FCForum reuneix a les principals organitzacions internacionals i veus actives en els camps de la cultura lliure i l’accés al coneixement, la democràcia en xarxa (mecanismes de participació i control ciutadà del poder i les institucions), la defensa d’un Internet lliure i neutral, la defensa del periodisme ciutadà pel dret a saber, informar i estar informats; la lluita legal, tècnica i comunicativa contra la corrupció; i la tecnopolítica entesa com la pràctica i l’acció en xarxa per a l’apoderament, la justícia i la transformació social.

A Bau es desenvoluparan les ponències de Makers, coordinades per Objetologías, una de les línies de recerca de GREDITS.

Seguirem informant

fcforum_2015_

Free Culture Forum en Bau
Profesorado_Actividades_

[CAST]

Este año, el FCForum cuenta con el investigador y profesor de Bau Jaron Rowan en la producción ejecutiva y la participación de otros profesores como Joan Maroto, Josian Lorente o el mismo Jaron Rowan en el programa de ponencias.

FCForum reúne a las principales organizaciones internacionales y voces activas en los campos de la cultura libre y el acceso al conocimiento, la democracia en red (mecanismos de participación y control ciudadano del poder y las instituciones), la defensa de un Internet libre y neutral, la defensa del periodismo ciudadano por el derecho a saber, informar y estar informados; la lucha legal, técnica y comunicativa contra la corrupción; y la tecnopolítica entendida como la práctica y la acción en red para el empoderamiento, la justicia y la transformación social.

En Bau se desarrollarán las ponencias de Makers, coordinadas por Objetologías, una de las líneas de investigación de GREDITS.

Seguiremos informando

 

Share