Free Culture Forum 2015

Professorat_Activitats_

[CAT]
Els propers 30 i 31 d’octubre i 2 de novembre tindrà lloc la setena edició del Free Culture Forum.
Les principals organitzacions i veus actives, entre altres coses, en el camp de la llibertat d’expressió en l’àmbit digital, privacitat en les comunicacions i whistleblowing per a la lluita contra la corrupció es donaran cita a Barcelona els dies 30 i 31 d’octubre.

El dilluns 2 de novembre es presenta a Bau,edifici A (carrer de Pujades, 118 ) una sessió centrada en la Fabricació Digital, la qual ha transcendit espais de recerca, medialabs i hackerspaces afins a l’ideari de llibertat i autonomia per arribar a una realitat travessada per interessos comercials i productes de consum massiu.

Coordinat per Objetologías, línia de recerca de GREDITS, comptarà amb la participació de:
 :

– Núria Martínez-Vernis & Jordi Reynés, Ateneus de Fabricació Digital
– Joan Maroto, Lab BAU
– José Laulhé, EhcofabFabMóvil
– Susana Moliner, La Companyía
– Defko Ak Ñiëp, Kër Thiossane (video-conference)
– Josef Prusa, RepRap developer
– Judit Panxeta & Lena Prado, MalaHembra

. Modera: Josianito Llorente

Es tancarà la jornada amb la conferència escènica “Retorn al Futur”, a càrrec de ZEMOS98; col·lectiu sevillà de gestió i creació cultural que després de 17 anys anunciava el març passat el final del mític festival que els dóna nom, trobada anual de referència internacional en temes relacionats amb cultura digital i experimentació narrativa.

Esdeveniment facebook
Més info

Col·labora: Moritz

FCF14_02FCF14_04

Free Culture Forum 2015
Profesorado_Actividades_

[CAST]
Los próximos 30 y 31 de octubre y 2 de noviembre tendrá lugar la séptima edición del Free Culture Forum.

Las  principales  organizaciones y voces activas, entre otras cosas, en el  campo de la  libertad de expresión en el ámbito digital, privacidad en  las  comunicaciones y whistleblowing para la lucha contra la corrupción se darán cita en Barcelona los días 30 y 31 de octubre.

El lunes 2 de noviembre se presenta en Bau,edificio A (Carrer de Pujades, 118 ) una sesión centrada en la Fabricación Digital, la cual ha trascendido espacios de investigación, medialabs y hackerspaces afines al ideario de libertad y autonomía para llegar a una realidad atravesada por intereses comerciales y productos de  consumo masivo.
Coordinado por Objetologías, línea de investigación de GREDITS, contará con la participación de:

– Núria Martínez-Vernis & Jordi Reynés, Ateneus de Fabricació Digital
– Joan Maroto, Lab BAU
– José Laulhé, EhcofabFabMóvil
– Susana Moliner, La Companyía
– Defko Ak Ñiëp, Kër Thiossane (video-conference)
– Josef Prusa, RepRap developer
– Judit Panxeta & Lena Prado, MalaHembra

Modera: Josianito Llorente

Se cerrará la jornada con la conferencia escénica “Regreso al Futuro”, a cargo de ZEMOS98; colectivo sevillano de gestión y creación cultural que después de 17 años anunciaba el pasado marzo el final del mítico festival que les da nombre, encuentro anual de referencia internacional en temas relacionados con cultura digital y experimentación narrativa.

Evento facebook
Más info

Colabora: Moritz

fcforum_2015_

Share