Makers: Objectes, maquetes i pikachus


Activitats_

[CAT]
El paradigma de la fabricació digital pot ser un camp molt interessant de recerca sobre disseny i possibilitats materials, sobre coneixements compartits o un espai d’experimentació col·lectiva. També pot acabar oferint un conjunt de serveis enfocats a reduir costos i facilitar la producció de prototips, maquetes i atuells varis, sense tenir en compte el preu mediambiental o la vida social de molts d’aquests objectes.

L’exposició mostra un conjunt de treballs, esbossos i experiments realitzats per estudiants, alumni i el cos docent de Bau. Explorant els límits i possibilitats d’eines i materials, amb la mostra celebrem el primer any de vida d’aquest taller de fabricació digital, i coincidint amb el FCForum 2015*, considerem que és un bon moment per reflexionar sobre “les coses” que en ell estem produint.

Del 2 al 6 de novembre
Passadís Central, edifici A
Pujades 118

Expo_makers_01 Expo_makers_02 Expo_makers_03Expo_makers_05 Expo_makers_06

 

* Aquí teniu algunes fotos de Pablo Mayal, de l’esdeveniment del passat dilluns a l’espai polivalent de l’edifici A de Bau

FCF15_01_SimonaLeviFCF15_03_JoanMaroto_JosianLlorente

Simona Levi / Joan Maroto – Josian Llorente

FCF15_02_JaronRowanFCF15_04_JoanMaroto

Jaron Rowan / Joan Maroto

FCF15_05_JordiReynés FCF15_06_NúriaMartinez-Vernis

 

Jordi Reynés / Núria Martinez-Vernis

 

Makers: Objetos, maquetas y pikachus
Actividades_

[CAST]
El paradigma de la fabricación digital puede ser un campo muy interesante de investigación sobre diseño y posibilidades materiales, sobre conocimientos compartidos o un espacio de experimentación colectiva. También puede acabar ofreciendo un conjunto de servicios enfocados a reducir costes y facilitar la producción de prototipos, maquetas y cacharros varios, sin tener en cuenta el precio medioambiental o la vida social de muchos de estos objetos.

La exposición muestra un conjunto de trabajos, esbozos y experimentos realizados por estudiantes, alumni y el cuerpo docente de Bau. Explorando los límites y posibilidades de herramientas y materiales, con la muestra celebramos el primer año de vida de este taller de fabricación digital, y coincidiendo con el FCForum 2015*, consideramos que es un buen momento para reflexionar sobre “las cosas” que en él estamos produciendo.

Del 2 al 6 de noviembre
Pasillo Central, edificio A
Pujades 118

Expo_makers_07 Expo_makers_08Expo_makers_10 Expo_makers_11 Expo_makers_12

 

* Aquí tenéis algunas fotos de Pablo Mayal, del evento del pasado lunes en el espacio polivalente del edificio A de Bau

FCF15_07_SusanaMoliner FCF15_08_JuditPanxeta_LenaPrado

Susana Moliner / Judit Panxeta-Lena Prado

FCF15_10_Zemos98

Zemos 98

FCF15_11_Zemos98

Zemos 98

çFCF15_07_JoséLaulhéFCF15_09_JosefPrusa

José Laulhé / Josef Prusa

Share