Comuniza a Bau

Cultura_Gràfic_

[CAT]
Des de l’assignatura de Disseny i Comunicació del quart curs de l’itinerari de Disseny Gràfic i Comunicació Visual proposen una conferència amb l’estudi Comuniza amb el títol de Què passa quan no et crec, no m’importes i no m’entens?

A Comuniza es treballa a la frontera entre l’estratègia i el disseny per respondre amb una metodologia pròpia als reptes d’un projecte de disseny. Creuen que l’estratègia sense disseny solament és un document; però defensen que el disseny sense estratègia podria no respondre a l’encàrrec, al client i a com s’estan transformant la societat, el mercat i la tecnologia. Combinar aquestes perspectives és el dia a dia de Comuniza, que en la seva xerrada mostraran algunes idees i casos de com fer-ho.

Divendres 18 de desembre
De 9 a 10,30 h.
Sala polivalent, edifici A

Comuniza_1 Comuniza_2 Comuniza_3

 

Javier Velilla de Comuniza

Comuniza en Bau
Cultura_Gráfico_

[CAST]
Desde la asignatura de Diseño y Comunicación del cuarto curso del itinerario de Diseño Gráfico y Comunicación Visual proponen una conferencia con el estudio Comuniza con el título de ¿Qué pasa cuando no te creo, no me importas y no me entiendes?

En Comuniza se trabaja en la frontera entre la estrategia y el diseño para responder con una metodología propia a los retos de un proyecto de diseño. Creen que la estrategia sin diseño solamente es un documento; pero defienden que el diseño sin estrategia podría no responder al encargo, al cliente y a como se esta transformando la sociedad, el mercado y la tecnología. Combinar estas perspectivas es el día a día de Comuniza que en su conferencia mostrarán algunas ideas y casos de cómo hacerlo.

Viernes 18 de diciembre
De 9 a 10,30 h.
Sala polivalente, edificio A

 

Share