Blanca Callén conversa amb Cyrus Kabiru

Professorat_

[CAT]
Dins el cicle Flow sèries (trobades, converses i àpats), la Dra. Blanca Callén -membre de GREDITS, professora de Fonaments del Disseny I i II del Grau en Disseny i del Màster d’Investigació i Experimentació en Disseny- mantindrà una conversa amb l’artista Cyrus Kabiru (Kènia) al voltant de les seves obres i de les seves produccions en curs.

La conversa, seguida d’un àpat, és una iniciativa de la Han Nefkens Foundation i la Fundació Antoni Tàpies. Flow series és un cicle de converses amb artistes a través de les quals es vol convidar els assistents a pensar les implicacions d’una escala global en el treball dels artistes contemporanis mentre són ingerides les creacions comestibles dels artistes locals.

Auditori de la Fundació Antoni Tàpies.
Dijous 28 de gener
A les 19.30 h.

Activitat gratuïta
Aforament limitat
Idioma: anglès amb servei de traducció simultània.

Blanca_Callen_Tapies

 

Blanca Callén conversa con Cyrus Kabiru
Profesorado_

[CAST]
Dentro del ciclo Flow series (encuentros, conversaciones y comidas), la Dra. Blanca Callén –miembro de GREDITS, profesora de Fundamentos del Diseño I y II del Grado en Diseño y del Máster de Investigación y Experimentación en Diseño- mantendrá una conversación con el artista Cyrus Kabiru (Kenia) acerca de sus obras y sus producciones en curso.

La charla, que será seguida de una comida, es una iniciativa de la Han Nefkens Foundation y la Fundació Antoni Tàpies. Flow series es un ciclo de conversaciones con artistas a través de las cuales se quiere invitar a los asistentes a pensar las implicaciones de una escala global en el trabajo de los artistas contemporáneos mientras se ingieren las creaciones comestibles de artistas locales.

Auditorio de la Fundació Antoni Tàpies.
Jueves 28 de enero
A las 19.30 h

Actividad gratuita
Aforo limitado
Idioma: inglés con servicio de traducción simultánea.

Share