Imatge publicitària i contra-imatge

Audiovisual_

[CAT]
Exposició de treballs d’alguns estudiants de l’assignatura Cultura Audiovisual I del tercer curs del Grau en Disseny de l’itinerari d’Audiovisual, sota la tutoria de Ricardo Íscar.

Les diferents propostes es van realitzar sota la premissa que cada un dels participants havia d’elaborar una imatge publicitària, segons la convenció, i la seva contra-imatge ; és a dir, una imatge que hauria de qüestionar la primera posant en evidència la seva intencionalitat i mecànica.

Amb la participació de Marc Blanch, Cristina Carbó, Fede Coll, Miquel Darder, Anna Ferrer, Albert Freixas, Silvia Gómez, Lucca Geuna, Carlos Macías, Laura Nielfa, Irene Plana, Javier Pueyo, Ariadna Rivas, Manuel Silva i Laura Subirats.

Del 25 de gener al 3 de febrero
Edifici A, primer pis

Imagen_Contraimagen

Imagen publicitaria y contra-imagen
Audiovisual_

[CAST]
Exposición de trabajos de algunos estudiantes de la asignatura Cultura Audiovisual I del tercer curso del Grado en Diseño del itinerario de Audiovisual, bajo la tutoría de Ricardo Íscar.

Las distintas propuestas se realizaron bajo la premisa de que cada uno de los participantes debía elaborar una imagen publicitaria, según la convención, y su contra-imagen; es decir, una imagen que debería cuestionar la primera poniendo en evidencia su intencionalidad y mecánica.

Con la participación de Marc Blanch, Cristina Carbó, Fede Coll, Miquel Darder, Anna Ferrer, Albert Freixas, Silvia Gómez, Lucca Geuna, Carlos Macías, Laura Nielfa, Irene Plana, Javier Pueyo, Ariadna Rivas, Manuel Silva y Laura Subirats.

Del 25 de enero al 3 de febrero
Edificio A, primer piso

Share