Premis Junceda 2016

Concursos_


[CAT]
Des de l’Associació Professional d’il·lustradors de Catalunya pensen que és important que existeixi un reconeixement a la tasca dels professionals relacionats amb el món de la il·lustració. Per això, l’any 2003 es van crear els Premis Junceda, uns guardons que premien totes les àrees de la il·lustració.

Fins el moment, ja s’han celebrat més d’una desena d’edicions d’aquest premi. No hi ha cap altre guardó a Catalunya, ni a l’estat espanyol, que atorgui uns premis d’aquestes característiques que cobreixen totes les àrees de la il·lustració.
L’objectiu dels guardons de la il·lustració és premiar i donar a conèixer la disciplina de la il·lustració en totes les seves àrees d’aplicació.
La difusió d’aquests guardons afavoreix el coneixement de la il·lustració al gran públic, ja que tant des del punt de vista tradicional com aplicada a les noves tecnologies, la il·lustració ocupa un espai important a les nostres vides.

La data límit d’inscripció i recepció és el dilluns 29 de febrer de 2016 a les 14 h.


Premi Futurs creadors (PFC)
Aquesta categoria es va crear amb l’objectiu d’estimular i promoure la creació jove amb la presentació dels projectes de fi de carrera (PFC) de les escoles d’il·lustració de Catalunya. Els autors/es que s’hi presentin hauran de lliurar el certificat corresponent de l’escola que acrediti que l’obra s’ha avaluat l’any 2015. Per a aquesta categoria, la inscripció és gratuïta.
Inscripció

bg

 

Premios Junceda 2016
Concursos_


[CAST]
Desde la Asociación Profesional de Ilustradores de Cataluña piensan que es importante que exista un reconocimiento a la labor de los profesionales relacionados con el mundo de la ilustración. Por esta razón el año 2003 se crearon los Premios Junceda, unos galardones que premian todas las áreas de la ilustración.
Hasta el momento ya se han celebrado más de una decena de ediciones de este premio. No hay ningún otro galardón en Cataluña, ni en el estado español que otorgue unos premios de estas características que cubran todas las áreas de la ilustración.
El objetivo de los galardones de la ilustración es premiar y dar a conocer la disciplina de la ilustración en todas sus áreas de aplicación.
La difusión de estos galardones favorece el conocimiento de la ilustración entre el gran público ya que tanto desde el punto de vista tradicional como aplicada a las nuevas tecnologías, la ilustración ocupa un espacio importante en nuestras vidas.

La fecha límite de inscripción y recepción es el lunes 29 de febrero a las 14 h.

Premio Futuros creadores (PFC)
Esta categoría se creó con el objetivo de estimular y promover la creación joven con la presentación de los proyectos de fin de carrera (PFC) de las escuelas de ilustración de Cataluña. Los autor/es que se presenten tendrán que presentar un certificado de la escuela que acredite que la obra se ha evaluado en el año 2015. Para esta categoría la inscripción es gratuita.
Inscripción

 

Share