TFGs reviews

Projectes_

[CAT]
Per donar inici als TFGs del curs 2015-2016, l’àrea de Projectes de Bau organitza presentacions d’alguns dels Projectes Finals de Grau avaluats en el curs anterior. Encara que dirigits principalment als estudiants de quart curs matriculats a l’assignatura Treball Final de Grau, les sessions estan obertes a tota la comunitat Bau.

La intenció d’aquestes sessions és poder conversar i aprendre com van enfocar el seu projecte, així com les seves vivències personals en el mateix; segur que tots podrem aprendre i veure com van treballar els estudiants que van finalitzar recentment el Grau.

En aquesta primera sessió es van presentar els TFGs d’Anaïs Barceló (Moumo . Espais sensorials a través del joc / Interiors), Raül Maldonado (Estudi de l’error en el mitjà interactiu com a mètode de creació de noves interpretacions visuals i usos creatius / Gràfic), Dàmaris València (3167.A. Una reflexió sobre la intervenció de l’atzar, l’error i la intuïció en el procés creatiu / Moda) i Joan García (Lightbox. Instal·lació audiovisual reactiva reivindicativa de l’essència de l’skate / Audiovisual).

TFGR_AnaisBarcelo
Anaïs Barceló

TFGR_DamarisValencia
Dàmaris València

 

TFGs reviews
Proyectos_

[CAST]
Para dar inicio a los TFGs del curso 2015-2016, el área de Proyectos de Bau organiza presentaciones de algunos de los Proyectos Finales de Grado evaluados en el curso anterior. Aunque dirigidos principalmente a los estudiantes de cuarto curso matriculados en la asignatura Trabajo Final de Grado, las sesiones están abiertas a toda la comunidad Bau.

La intención de estas sesiones es poder conversar y aprender como enfocaron su proyecto, así como sus vivencias personales en el mismo; seguro que todos podremos aprender y ver cómo trabajaron los estudiantes que finalizaron recientemente el Grado.

En esta primera sesión se presentaron los TFGs de Anaïs Barceló (Moumo. Espacios sensoriales a través del juego / Interiores), Raül Maldonado (Estudio del error en el medio interactivo como método de creación de nuevas interpretaciones visuales y usos creativos / Gráfico), Dámaris Valencia (3167.A. Una reflexión sobre la intervención del azar, el error y la intuición en el proceso creativo / Moda) y Joan Garcia (Lightbox. Instalación audiovisual reactiva reivindicativa de la esencia del skate / Audiovisual)

TFGR_JoanGarcia
Joan Garcia

TFGR_RaulMaldonado
Raül Maldonado

TFGR_AnaisBarcelo_2

Share