‘Interferències de Migdia’ amb Lluís Nacenta

Activitats_Cultura_

[CAT]
Lluis Nacenta, professor, escriptor i comissari, presentarà “En un obrir i tancar d’orelles. L’escletxa auditiva en l’espai audiovisual”, una xerrada dins del cicle Interferències de Migdia on plantejarà diferents perspectives des de les quals parar l’orella (i també deixar de parar-la) converteix l’espai audiovisual en un espai problemàtic estètica i políticament.

Activitat professional / Recerca
La seva recerca dels darrers anys va orientada a la comprensió de la música com a fet estructuralment complex, enlloc d’estèticament autònom, a una mena de transposició musical de la lectura de l’escultura que Rosalind E. Krauss proposa a Sculpture in the Expanded Field. L’aspecte d’aquesta recerca que és rellevant en el camp del disseny apunta a una concepció de l’acoustic designdiametralment oposada a la de R. Murray Schafer, a una concepció, doncs, no dogmàtica, no ecològica, no moral, no científica.

Els darrers anys ha format part del grup de recerca sobre Teoria i Crítica de les Arts dirigit pel Dr. Antoni Marí. Actualment forma part del projecte de recerca Objectes d’estudi de la Fundació Antoni Tàpies.

En l’aspecte professional, s’ocupa de la curadoria i producció de projectes musicals i d’art sonor. Entre d’altres, ha comissariat projectes per al Festival Sónar, Arts Santa Mònica i el CCCB. Forma part, així mateix, del grup de recerca i interpretació de música experimental Experimental Funktion.

Dijous 25 de Febrer
De 14 a 15,30 h
Espai Polivalent, edifici A
Entrada gratuïta

lluisnacenta_290116_1454066916_26_

‘Interferències de Migdia’ con Lluís Nacenta
Actividades_Cultura_

[CAST]
Lluis Nacenta, profesor, escritor y comisario, presentará “En un abrir y cerrar de orejas. La rendija auditiva en el espacio audiovisual”, una charla dentro del ciclo’Interferències de Migdia’ donde planteará diferentes perspectivas desde las cuales poner la oreja (y también dejar de ponerla) convierte el espacio audiovisual en un espacio problemático estética y políticamente.

Actividad profesional / Investigación
Su investigación de los últimos años orientada a la comprensión de la música como hecho estructuralmente complejo, en lugar de estéticamente autónomo, a una especie de transposición musical de la lectura de la escultura que Rosalind E. Krauss propone en Sculpture in the Expanded Field. El aspecto de esta investigación que es relevante en el campo del diseño apunta a una concepción delacoustic design diametralmente opuesta a la de R. Murray Schafer, a una concepción, pues, no dogmática, no ecológica, no moral, no científica.

En los últimos años ha formado parte del grupo de investigación sobre Teoría y Crítica de las Artes dirigido por el Dr. Antoni Marí. Actualmente forma parte del proyecto de investigación Objectes d’estudi de la Fundació Antoni Tàpies.

En el aspecto profesional, se ocupa del comisariado y producción de proyectos musicales y de arte sonoro. Entre otros, ha comisariado proyectos para el Festival Sónar, Arts Santa Mónica y el CCCB. Forma parte, asimismo, del grupo de investigación e interpretación de música experimental Experimental Funktion.

Jueves 25 de febrero
De 14 a 15,30 h
Espacio Polivalente, edificio A
Entrada gratuita

Interferencies

Share