Residus

Projectes_Fonaments del Disseny_

[CAT]
Aquests dies, el passadís central de l’edifici A de Bau serveix per a una presentació de l’Àrea de Projectes, que des de l’assignatura de Fonaments del Disseny I -impartida per Blanca Callén, Josep M. Marimon i Jara Rocha– ens mostren, mitjançant un format expositiu , els resultats d’una proposta de treball basada en els residus com a recurs o, com ells ho defineixen, disseny residual. En els textos introductoris i explicatius de la mostra podem llegir:

Els residus s’entenen com la “cara B” o els efectes col·laterals invisibilitzats dels processos de creació, manufactura, producció, ús o consum.

Els residus no solen tenir valor econòmic i per això són des- preuats, però, paradoxalment, la seva gestió i transformació produeix un dels negocis més lucratius del moment.

Potser valgui la pena posar en crisi la condició “estable” del residu per atorgar-li una nova processualitat en els seus cicles de vida (i aparent mort) : “el residual”.

Us convidem a aprofundir en els residus com a base conceptual i material del disseny. Plantegem el repte de treballar materialment amb el residual, per descobrir formacions i emergències d’objectes/ experiències/espais (o qualsevol producte possible de disseny).

L’exposició mostra alguns dels treballs presentats en l’assignatura que es van treballar en grup: So Glitch de Mariona Corxet, Cristina Guillamet, Abril Romero i Noelia Sánchez; Gots de Meritxell Blade, Ariadna Jobani, Anna Méndez i Paula Piqué; Glitch de Leire Acebo, Mar Figuerolas, Clàudia Pascual i Laura Rigau; Anatomía d’una noticia de Alex Coll, Lucas Suárez, Nerea Mohedano i Alba Esteban; Reutilitza’m de Marta Canals, María Caso, Sergio Lairisa, Julieta Mendizábal i Sandra Rodríguez; Ecoleaft de Jordi Canela, Pedro Navarro, Raquel Nogueras, Maria Pineda i Alex Trullas; Trash de Judith Saladie, Roser Canals, Octavio Di Gianni, Dina Bougnouch i Loreto Sánchez.

La mostra també cedeix espai per a la presentació de Baum, una associació d’estudiants preocupada per la sostenibilitat; una iniciativa que neix de les inquietuds de Valeria Maldonado i altres estudiants del segon curs de Grau; una associació oberta a la participació d’estudiants i professors que vulguin treballar en defensa d’un disseny sostenible; una associació a la qual -esperem que aviat- li puguem dedicar un post al blog de Bau.

Residus_2 Residus_3 Residus_4

 

Residuos
Proyectos_Fundamentos del Diseño_

[CAST]
Estos días, el pasillo central del edificio A de Bau sirve para una presentación del Área de Proyectos, que desde la asignatura de Fundamentos del Diseño I –impartida por Blanca Callén, Josep Mª Marimon y Jara Rocha– nos muestran, mediante un formato expositivo, los resultados de una propuesta de trabajo basada en los residuos como recurso o como ellos lo definen diseño residual.

En los textos introductorios y explicativos de la muestra podemos leer:

Los residuos se entienden como la “cara B” o los efectos colaterales invisibilizados de los procesos de creación, manufactura, producción, uso o consumo.

Los residuos suelen carecer de valor económico y por eso son des-preciados, pero, paradójicamente, su gestión y transformación produce uno de los negocios más lucrativos del momento.

Quizás merezca la pena poner en crisis la condición “estable” del residuo para otorgarle una nueva procesualidad en sus ciclos de vida (y aparente muerte): “lo residual”.

Os invitamos a profundizar en los residuos como base conceptual y material del diseño. Planteamos el reto de trabajar materialmente con lo residual, para descubrir formaciones y emergencias de objetos/experiencias/espacios (o cualquier producto posible de diseño).

La exposición muestra algunos de los trabajos presentados en la asignatura que se trabajaron en grupo: So Glitch de Mariona Corxet, Cristina Guillamet, Abril Romero y Noelia Sánchez; Gots de Meritxell Blade, Ariadna Jobani, Anna Méndez y Paula Piqué; Glitch de Leire Acebo, Mar Figuerolas, Clàudia Pascual y Laura Rigau; Anatomía de una noticia de Alex Coll, Lucas Suárez, Nerea Mohedano y Alba Esteban; Reutilízame de Marta Canals, María Caso, Sergio Lairisa, Julieta Mendizábal y Sandra Rodríguez; Ecoleaft de Jordi Canela, Pedro Navarro, Raquel Nogueras, María Pineda y Alex Trullas; Trash de Judith Saladie, Roser Canals, Octavio Di Gianni, Dina Bougnouch y Loreto Sánchez.

La muestra también cede espació para la presentación de Baum, una asociación de estudiantes preocupada por la sostenibilidad; una iniciativa que nace de las inquietudes de Valeria Maldonado y otros estudiantes del segundo curso de Grado; una asociación abierta a la participación de estudiantes y profesores que quieran trabajar en defensa de un diseño sostenible; una asociación a la que –esperamos que pronto- le podamos dedicar un post en el blog de Bau.

Residus_5 Residus_6 Residus_7

 

Share