Sant Andreu, refugiats, l’Acadèmia de Belles Arts i Berlín

Concursos_

[CAT]
Darrera el curiós títol que encapçala aquest post, no hi ha més -ni menys- que 3 interessants propostes de concursos adreçats a estudiants i creadors.

 

Concurs d’Arts Visuals Premi Miquel Casablancas 2016.
Sant Andreu Contemporani és un programa públic dedicat a la promoció, difusió i producció de l’art contemporani emergent. Articula la seva programació a través d’exposicions, tallers, conferències, projectes curatorials, un programa educatiu, un programa de publicacions i un programa de residències artístiques, tots ells destinats a proporcionar als creadors eines per a la seva professionalització.
Entre les modalitats que poden interessar als estudiants del Centre es troba la de Publicació (creació , disseny i producció) amb un import de 2500 euros ; 500 en concepte d’honoraris i 2.000 dedicats a la producció de la peça gràfica.
També és interessant la de Comunicació Gràfica, amb una dotació de 4000 euros per a la realització de la comunicació gràfica dels projectes de Sant Andreu Contemporani.
Fins al 24 març 2016
http://santandreucontemporani.org/ca/premi
c82ef3a270f2af090dd4727765b793f1.388.0.0.0.0.100

 

What Design Can Do!
Com pot el disseny ajudar a la integració dels refugiats a les àrees urbanes ? What Design Can Do Refugee Challenge és una competició de disseny global que va a la creativitat de la comunitat per canviar les regles del joc pel que fa a servei, connexió i integració ; i afavoreix el desenvolupament personal dels refugiats.
Fins al 1 maig 2016
http://www.whatdesigncando.com/challenge/
WDCDChallenge_Logos-01

 

Certamen d’art Gràfic per a joves creadors
Una proposta de l’Acadèmia de Belles Arts de San Fernando que accepta treballs de temàtica lliure realitzats en tècniques com el gravat, la litografia, la serigrafia o els procediments digitals i electrogràfics.
Fins al 14 abril 2016
http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/es/calcografia-nacional/premios-y-concursos/certamen-de-jovenes-creadores
6da6b820e71991bc6066cd507f7a7589

 

Berlín 2016
El col·lectiu Show us your type, tornen a insistir amb la capital alemanya. Només heu de dissenyar un cartell amb la paraula Berlín. Per a les qüestions tècniques, inspiració de la primera edició i veure les propostes d’altres ciutats podeu visitar http://www.showusyourtype.com/
Fins el 23 de març.

gsz0_5_820x559

 

Sant Andreu, refugiados la Academia de Bellas Artes y Berlín
Concursos_

[CAST]
Detrás del curioso título que encabeza este post, no hay más –ni menos- que tres interesantes propuestas de concursos dirigidos a estudiantes y creadores.

Concurso de Artes Visuales Premio Miquel Casablancas 2016.
Sant Andreu Contemporani es un programa público dedicado a la promoción, difusión y producción del arte contemporáneo emergente. Articula su programación a través de exposiciones, talleres, conferencias, proyectos curatoriales, un programa educativo, un programa de publicaciones y un programa de residencias artísticas, todos ellos destinados a proporcionar a los creadores herramientas para su profesionalización.
Entre las modalidades que pueden interesar a los estudiantes del Centro se encuentra la de Publicación (creación, diseño y producción) con un importe de 2500 euros; 500 en concepto de honorarios y 2.000 dedicados a la producción de la pieza gráfica.
También es interesante la de Comunicación Gráfica, con una dotación de 4000 euros para la realización de la comunicación gráfica de los proyectos de Sant Andreu Contemporani.
Hasta el 24 de marzo de 2016
http://santandreucontemporani.org/ca/premi
c82ef3a270f2af090dd4727765b793f1.388.0.0.0.0.100

 

What Design Can Do!
¿Cómo puede el diseño ayudar a la integración de los refugiados en las áreas urbanas? What Design Can Do Refugee Challenge es una competición de diseño global que acude a la creatividad de la comunidad para cambiar las reglas del juego en cuanto a servicio, conexión e integración; y favorece el desarrollo personal de los refugiados.
Hasta el 1 de mayo de 2016
http://www.whatdesigncando.com/challenge/
WDCDChallenge_Logos-01

 

Certamen de arte Gráfico para jóvenes creadores
Una propuesta de la Academia de Bellas Artes de San Fernando que acepta trabajos de temática libre realizados en técnicas como el grabado, la litografía, la serigrafía o los procedimientos digitales y electrográficos.
Hasta el 14 de abril de 2016
http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/es/calcografia-nacional/premios-y-concursos/certamen-de-jovenes-creadores
6da6b820e71991bc6066cd507f7a7589

Berlín 2016
El colectivo Show us your type, vuelven a insistir con la capital alemana. Sólo tenéis que diseñar un cartel con la palabra Berlín.
Para las cuestiones técnicas, inspiración de la primera edición y ver las propuestas de otras ciudades podéis visitar
http://www.showusyourtype.com/
Hasta el 23 de marzo


gsz0_5_820x559

Share