TFG Review 3, l’ultima sessió

Projectes_TFG_

[CAT]
Per donar inici als TFGs del curs 2015-2016 , l’àrea de Projectes de Bau organitza presentacions d’alguns dels Projectes Finals de Grau avaluats en el curs anterior. Encara que dirigits principalment als estudiants de quart curs matriculats a l’ assignatura Treball Final de Grau, les sessions estan obertes a tota la comunitat Bau.

La intenció d’aquestes sessions és poder conversar i aprendre com van enfocar el seu projecte, així com les seves vivències personals en el mateix; segur que tots podrem aprendre i veure com van treballar els estudiants que van finalitzar recentment el Grau .

A la tercera i última sessió dels TFG Review es van presentar els treballs d’Alejandro G. Virgos (NO/DO. Què vol dir ser un home? / Moda) Beatriz Lozano (Diabetis Mellitus Tipus I. Descubriendo la diabetis infantil amb l’osset Dib / Audiovisuals) i Marc Vila (Phi, la proporció divina. L’estreta relació entre els fractals, la natura i el disseny / Gràfic).

Alejandro_Virgos_publicoAlejandro_Virgos_Alejandro G. Virgos

Beatriz_Lozano_publico Beatriz_Lozano
Beatriz Lozano

 

TFG Review 3, la última sesión
Proyectos_TFG_

[CAST]
Para dar inicio a los TFGs del curso 2015-2016, el área de Proyectos de Bau organiza presentaciones de algunos de los Proyectos Finales de Grado evaluados en el curso anterior. Aunque dirigidos principalmente a los estudiantes de cuarto curso matriculados en la asignatura Trabajo Final de Grado, las sesiones están abiertas a toda la comunidad Bau.

La intención de estas sesiones es poder conversar y aprender como enfocaron su proyecto, así como sus vivencias personales en el mismo; seguro que todos podremos aprender y ver cómo trabajaron los estudiantes que finalizaron recientemente el Grado.

En la tercera y última sesión de los TFG Review se presentaron los trabajos de Alejandro G. Virgos (NO/DO. ¿Qué significa ser un hombre? / Moda) Beatriz Lozano (Diabetes Mellitus Tipo I.Descubriendo la diabetes infantil con el osito Dib / Audiovisuals) y Marc Vila (Phi, la proporción divina. La estrecha relación entre los fractales, la naturaleza y el diseño / Gráfico).

Mar_Vila_publico Marc_Vila
Marc Vila

 

Share