Presentació de les Beques Connecta’t

Activitats_

[CAT]
El proper dijous 31 al migdia, xerrada de presentació de les Beques Connecta’t del Carnet Jove. Les beques estan dotades amb 5.000 euros i es concedeixen en diferents àmbits, molts dels quals poden ser del vostre interès.

El termini de presentació de les candidatures finalitza el 4 de maig del 2016.

Entre d’altres, es concedeixen en els àmbits de Còmic i Fotografia, oberts a tothom, però d’interès especial per als estudiants de primer i segon curs.

En raó als itineraris creiem que la beca de Vestuari és aconsellable per l’itinerari de Moda, la de Disseny per l’itinerari de Disseny Gràfic, la de Grafisme per l’itinerari d’Audiovisual i la de Ambientació per l’itinerari d’Interiors.

També es concedeixen beques per a altres àmbits que pots consultar aquí

Dijous 31 de març
A les 14,30 hores
Espai Polivalent, edifici A

connectat_blog_

 

Presentación de las Becas Connecta’t
Actividades_

[CAST]
El próximo jueves 31 al mediodía charla de presentación de las Becas Connecta’t del Carnet Jove. Las becas están dotadas con 5.000 euros y se conceden en distintos ámbitos, muchos de los cuales pueden ser de vuestro interés.
El termino de presentación de las candidaturas finaliza el 4 de mayo de 2016.

Entre otros, se conceden en los ámbitos de Cómic y Fotografía, abiertos a todos, pero de interés especial para los estudiantes de primer y segundo curso.

En razón a los itinerarios creemos que la beca de Vestuario es aconsejable para el itinerario de Moda, la de Disseny para el itinerario de Diseño Gráfico, la de Grafismo para el itinerario de Audiovisual y la de Ambientación para el itinerario de Interiores.

También se conceden becas para otros ámbitos que puedes consultar aquí

Jueves 31 de marzo
A las 14,30 horas
Espacio Polivalente, edificio A

Share