Posem Fi a l’Extremisme !

Concursos_

[CAT]
Una proposta de Pòsters for Tomorrow i una excel·lent ocasió per mostrar la vostra creativitat i el vostre compromís social. Posters for Tomorrow és el principal projecte de 4tomorrow una organització independent, sense ànim de lucre, amb seu a París, fundada l’any 2009 per un grup de dissenyadors per cridar l’ atenció sobre la censura que s’exerceix sobre les persones a tot el món. La convocatòria d’enguany proposa dissenyar cartells per posar fi als extremismes de tot tipus.

Especificacions tècniques bàsiques
Arxiu en RGB, format JPG, de 2953×4134 píxels (vertical) i 150DPI de resolució.
Lliuraments fins el 10 de juliol del 2016.

Més informació

El text que podeu llegir a continuació és el brief creatiu de la proposta, que està disponible al seu web.

Feu atenció: No només estem parlant d’extremisme religiós. Sinó dels extrems en la societat, la política, el medi ambient, la distribució de la riquesa i tots els problemes a què ens enfrontem globalment. Estem parlant de les persones que dominen el debat públic simplement per cridar més fort i es neguen a escoltar, deixant poc espai per al debat o qualsevol matís d’opinió, els qui polaritzen portant tota discussió al terreny del que és extrem -tot és blanc o tot és negre- bé o malament i jo contra tu. Estem parlant d’aquells que neguen el canvi climàtic, dels qui neguen l’entrada a refugiats al seu país o de qualsevol persona que discrimina sobre la base de gènere, nacionalitat, preferència sexual o religió.

Els extremistes d’avui inclouen a les 62 persones que tenen tants diners com la meitat de la població mundial, empresaris industrials que influeixen en les polítiques ambientals amenaçant el futur de la raça humana, banquers simulant inflacions per a benefici dels especuladors en perjudici de la població i aquells que fan servir arguments religiosos per incitar a l’odi, la violència o la guerra.

El quid de la qüestió és que en 2016 les fronteres nacionals són cada vegada menys significatives. No importa el lloc on vivim, tots som igual d’impotents davant d’un conflicte o desastre ambiental. Hem de adonar-nos que vivim en aquest món junts – i que la millor manera de crear un món millor és treballar junts “per al demà”.

Si volem pensar en un futur millor, hem de fer-ho en una escala global. Hem de rebutjar la política de confrontació i fer un esforç per aprendre a escoltar l’un a l’ altre i així comprendre el que passa al món. Hem de prendre mesures per determinar el nostre propi futur, ja que és evident que els nostres governs (lligats de mans per restriccions comercials o polítiques) no van a actuar a menys que ho exigim. El canvi ha de venir de baix a dalt: de nosaltres. Això només pot ocórrer en un món que està en pau amb si mateix, on les persones són iguals, no dividides per etiquetes, nacionalitats o religió.

El Dalai Lama va dir, “Els problemes a què ens enfrontem avui dia són el resultat de diferències superficials més que de les creences religioses i nacionalitats. Som un sol poble. [ … ] No esperem l’ajuda de Déu, Buda o dels governs, treballem per la pau dins les nostres famílies i la societat “. Si resoldrem alguna cosa, hem de fer-ho mitjançant el treball conjunt, descobrint i reconeixent el que tenim en comú amb la gent del món, sense distinció de nacionalitat, color de pell, sexe o religió.

Reflexió:
És fàcil deshumanitzar les persones reduint-les a paraules i/o números: ja sigui mitjançant estereotips com “refugiats, dones, musulmans, activistes” o reduint les tragèdies en xifres, dient, per exemple, 25.000 persones van morir. Per superar això, hem de posar-li cara a les persones i explicar les seves històries, perquè més gent pugui entendre i relacionar-se amb elles, més enllà d’estereotips.

Missatge:
La violència i opinions extremes només inspiren negativitat; el debat intel·ligent i l’acció col·lectiva ens portarà a un futur millor. Hem de solidaritzar-nos per canviar el món junts, per això és el moment que
“Posem Fi al Extremisme!”

posters_for_tomorrow_1

 

Pongamos Fin al Extremismo!
Concursos_

[CAST]
Una propuesta de Posters for Tomorrow y una excelente ocasión para mostrar vuestra creatividad y vuestro compromiso social.
Posters for Tomorrow es el principal proyecto de 4tomorrow una organización independiente, sin animo de lucro, con sede en París, fundada el año 2009 por un grupo de diseñadores para llamar la atención sobre la censura que se ejerce sobre las personas en todo el mundo.

La convocatoria de este año propone diseñar carteles para poner fin a los extremismos de todo tipo.

Especificaciones técnicas básicas
Archivo en RGB, formato JPG, de 2953×4134 pixels (vertical) y 150DPI de resolución.
Entregas hasta el 10 de julio de 2016.

Mas información

El texto que podéis leer a continuación es el brief creativo de la propuesta, que esta disponible en su web.

Prestar atención: No sólo estamos hablando de extremismo religioso. Sino de los extremos en la sociedad, la política, el medio ambiente, la distribución de la riqueza y todos los problemas a los que nos enfrentamos globalmente. Estamos hablando de las personas que dominan el debate público simplemente por gritar más fuerte y se niegan a escuchar, dejando poco espacio para el debate o cualquier matiz de opinión, quienes polarizan llevando toda discusión al terreno de lo extremo -todo es blanco o todo es negro- bien o mal y yo contra ti. Estamos hablando de aquellos que niegan el cambio climático, de quienes niegan la entrada a refugiados a su país o de cualquier persona que discrimina sobre la base de género, nacionalidad, preferencia sexual o religión.

Los extremistas de hoy incluyen a las 62 personas que tienen tanto dinero como la mitad de la población mundial, empresarios industriales que influyen en las políticas ambientales amenazando el futuro de la raza humana, banqueros simulando inflaciones para beneficio de los especuladores en perjuicio de la población, y aquellos que usan argumentos religiosos para incitar al odio, la violencia o la guerra.

El quid de la cuestión es que en 2016 las fronteras nacionales son cada vez menos significativas. No importa el lugar donde vivimos, todos somos igual de impotentes frente a un conflicto o desastre ambiental. Tenemos que darnos cuenta de que vivimos en este mundo juntos – y que la mejor manera de crear un mundo mejor es trabajar juntos “para el mañana”.

Si queremos pensar en un mejor futuro, tenemos que hacerlo en una escala global. Tenemos que rechazar la política de confrontación y hacer un esfuerzo para aprender a escuchar el uno al otro y así comprender lo que pasa en el mundo. Tenemos que tomar medidas para determinar nuestro propio futuro, ya que es evidente que nuestros gobiernos (maniatados por restricciones comerciales o políticas) no van a actuar a menos que lo exijamos. El cambio debe venir de abajo hacia arriba: de nosotros. Esto sólo puede ocurrir en un mundo que está en paz consigo mismo, donde las personas son iguales, no divididas por etiquetas, nacionalidades o religión.

El Dalai Lama dijo, “Los problemas a los que nos enfrentamos hoy en día son el resultado de diferencias superficiales más que de las creencias religiosas y nacionalidades. Somos un solo pueblo. […] No esperemos la ayuda de Dios, Buda o de los gobiernos, trabajemos por la paz dentro de nuestras familias y la sociedad “.

Si vamos a resolver algo, tenemos que hacerlo mediante el trabajo conjunto, descubriendo y reconociendo lo que tenemos en común con la gente del mundo, sin distinción de nacionalidad, color de piel, sexo o religión.

Reflexión:
Es fácil deshumanizar a las personas reduciéndolas a palabras y/o números: ya sea mediante estereotipos como “refugiados, mujeres, musulmanes, activistas “ o reduciendo las tragedias en cifras, diciendo -por ejemplo- 25.000 personas murieron.
Para superar esto, debemos ponerle rostro a las personas y contar sus historias, para que más gente pueda entender y relacionarse con ellas, más allá de estereotipos.

Mensaje:
La violencia y opiniones extremas sólo inspiran negatividad; el debate inteligente y la acción colectiva nos llevará a un mejor futuro. Tenemos que solidarizarnos para cambiar el mundo juntos, por eso es el momento de que “¡Pongamos Fin al Extremismo!”

posters_for_tomorrow_2

Share