Prototips i protoparanys, Dr. Albert Corsín

Àrea de Cultura_

[CAT]
Tot acte de disseny és un equilibri entre interessos: els del dissenyador i el seu públic; als de l’objecte i el seu entorn; els de la matèria i les seves sol·licituds. Els uns i els altres es tensen i travessen i enreden. Es atrapen i se suspenen mútuament. Quina classe de parany pugui ser un prototip?

El Dr Alberto Corsín Jiménez és antropòleg social, investigador científic en el Departament d’Història de la Ciència al CSIC. Ha estat degà de l’EOI, Escola d’Organització Industrial de Madrid, i professor d’antropologia social a la Universitat de Manchester i la Universitat d’Oxford.

De manera recent ha investigat al voltant de pràctiques d’arquitectura informal i de guerrilla, institucions que produeixen sabers, com medialabs , i la influència de la cultura lliure en el disseny urbà de ciutats com Madrid.

Inteferències de Migdia
Dimecres 20 d’abril
A les 14 h.
Aula 1.9, edifici A
Entrada gratuïta

alberto corsin

 

Prototipos y prototrampas, Dr. Alberto Corsín
Área de Cultura_

[CAST]
Todo acto de diseño es un equilibrio entre intereses: los del diseñador y su público; los del objeto y su entorno; los de la materia y sus solicitudes. Unos y otros se tensan y atraviesan y enredan. Se atrapan y se suspenden mutuamente. ¿Qué clase de trampa pueda ser un prototipo?

El Dr. Alberto Corsín Jiménez es antropólogo social, Investigador Científico en el Departamento de Historia de la Ciencia en el CSIC. Ha sido decano de la EOI, Escuela de Organización Industrial de Madrid, y profesor de antropología social en la Universidad de Manchester y la Universidad de Oxford.

De forma reciente ha investigado en torno a prácticas de arquitectura informal y de guerrilla, instituciones que producen saberes, como medialabs, y la influencia de la cultura libre en el diseño urbano de ciudades como Madrid.

Inteferències de Migdia
Miércoles 20 de Abril
A las 14 h.
Aula 1.9, edificio A
Entrada gratuita

Share