Exposició Itinerari de Disseny Audiovisual


Audiovisual_

[CAT]
Un recorregut pels diversos continguts, matèries, disciplines, eines i àrees de coneixement que formen part de l’itinerari de Disseny Audiovisual.

Un recorregut per la confluència del cinema i el disseny gràfic, i amb la convivència del missatge estàtic i el suport audiovisual, del paper i la pantalla, de la pantalla i la interacció i l’audiovisual i l’espai sent utilitzat com a suport.

Un recorregut on els continguts s’uneixen i es reinventen combinant- i formalitzant a través de la hibridació conceptual d’Imatge Real, Animació 2D, 3D, Stop Motion i Motion Graphics, la Realitat Augmentada, la Realitat Virtual, Projeccions Immersives 4D, Mapping , Gràfica Generativa , Programació i Autoria Interactiva… etc.

Passadis, edifici A
Fins el 21 d’abril

audiovisual-expo_1 audiovisual-expo_2

 

Exposición Itinerario de  Diseño Audiovisual
Audiovisual

_

[CAST]
Un recorrido por los diversos contenidos, materias, disciplinas, herramientas Un recorrido por y áreas de conocimiento que forman parte del itinerario de Diseño Audiovisual.

Un recorrido por la confluencia del cine y el diseño gráfico, y con la convivencia del mensaje estático y el soporte audiovisual, del papel y la pantalla, de la pantalla y la interacción y del audiovisual y el espacio siendo utilizado como soporte.

Un recorrido dónde los contenidos se unen y se reinventan combinándose y formalizándose a través de la hibridación conceptual de Imagen Real , Animación 2D, 3D, Stop Motion y Motion Graphics, la Realidad Aumentada, la Realidad Virtual, Proyecciones Inmersivas 4D, Mapping, Gráfica Generativa, Programación y Autoría Interactiva… etc.

Pasillo, edificio A
Hasta el 21 de abril

audiovisual-expo_3

 

Share