Suant el discurs, Aimar Pérez

Cultura_Interferencies de Migdia_

[CAT]
El creador Aimar Pérez ens parlarà del seu cos com si fos un arxiu o un document viu: la seva tesi; i de que el discurs de la dansa no el legitima qui la practica, sinó qui l’observa i l’analitza, i de la problemática que això comporta.

Aimar Pérez (Barcelona, 1982) treballa en el camp de la dansa i de les arts escèniques com a ballarí, artista, creador, pedagog, investigador i escriptor. Format a l’Escola Superior d’Art d’Amsterdam, ha treballat uns anys a Holanda i s’ha graduat en el Màster del Programa d’estudis independents del Museu d’Art Contemporani de Barcelona. Fa recerca sobre les relacions entre la dansa, el moviment, la pedagogia i la pràctica escènica.

Dijous 21 d’abril
A les 14 h.
Espai Polivalent, edifici A
Entrada gratuïta

aimar perez

 

Sudando el discurso, Aimar Pérez
Cultura_Interferencies de Migdia_

[CAST]
El creador Aimar Pérez nos hablará de su cuerpo como si fuera un archivo o un documento vivo: su tesis; y de que el discurso de la danza no lo legitima quién la practica, sino quien lo observa y lo analiza, y de la problemática que esto comporta.

Aimar Pérez (Barcelona, 1982) trabaja en el campo de la danza y de las artes escénicas como bailarín, artista, creador, pedagogo, investigador y escritor. Formado en la Escuela Superior de Arte de Amsterdam, ha trabajado unos años en Holanda y se ha graduado en el Máster del Programa de estudios independientes del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Hace investigación sobre las relaciones entre la danza, el movimiento, la pedagogía y la práctica escénica.

Jueves 21 de abril
A las 14 h.
Espacio Polivalente, edificio A
Entrada gratuita

Interferencies

Share