El paper i l’esport

Concursos_

[CAT]
El concurs Raima d’il.lustració i disseny té com a objectiu estimular i promoure la creativitat i la tasca dels artistes plàstics. A més d’un premi en metàl.lic, els guanyadors veuran la seva obra impressa en el calendari que Raima edita des de l’any 1990.

Les obres reflectiran la relació existent entre “El paper i l’esport” que és el tema escollit per a aquesta convocatòria.

Podeu presentar les vostres propostes fins les 14 hores del 22 de juny de 2016.

Bases complertes aquí

Raima

 

El papel y el deporte
Concursos_

[CAST]
El concurso Raima de ilustración y diseño tiene como objetivo estimular y promover la creatividad y la labor de los artistas plásticos. Además de un premio en metalico, los ganadores verán su obra impresa en el calendario que Raima edita desde el año 1990.

Las obras reflejarán la relación existente entre “El papel y el deporte” que es el tema escogido para esta convocatoria.

Podéis presentar vuestras propuestas hasta las 14 horas del 22 de junio de 2016.

Bases completas aquí

 

Share