Què tenen en comú BAU , Esade i Lékué?


Disseny Audiovisual_Projectes_

[CAT]
L’any passat es va iniciar un projecte de col·laboració amb Esade, en concret entre els estudiants del Master of Science in Marketing Management i els estudiants de Projectes de Disseny Audiovisual II de BAU, sota la tutoria de Nico Juárez.

Fa un parell de setmanes, els estudiants de BAU van visitar Esade, i dimecres passat els estudiants d’Esade acompanyats per Isa Moll -responsable del Màster al costat de Jordi Montaña- i la professora d’Esade Cristina Lastra, ens van tornar la visita.

I, en què treballaven, us preguntareu?.
La intenció és la de desenvolupar projectes treballant en grups de diferents disciplines que responguin a reptes plantejats per un client real; en aquest cas Lékué, una empresa dedicada bàsicament a la producció d’estris de silicona per “cuinar” de forma ràpida i saludable. 
El treball en el qual estan involucrats els estudiants de BAU no és tant el pensar en nous productes -en l’itinerari de disseny audiovisual no es consideren dissenyadors industrials o de producte-, sinó més aviat en revisar i re-pensar la forma d’establir nous canals de comunicació amb els usuaris del producte Lékué .

Aquest tipus de projectes es defineixen com a “producte expandit” i en ells les marques tracten d’oferir serveis a més de productes; per exemple, en el cas de Lékué el producte (estri de cuina) podria anar acompanyat d’una aplicació per a smartphone, que recomana quins aliments comprar en funció de la ubicació i temporada, i quines receptes cuinar per mantenir una dieta equilibrada.

Estem ansiosos per veure els resultats; de moment, compartim algunes fotos de la trobada.

Bau_Esade_Lekue_1 Bau_Esade_Lekue_2 Bau_Esade_Lekue_3

 

¿Qué tienen en común BAU, Esade y Lékué?
Diseño Audiovisual_Proyectos_

[CAST]
El año pasado se inició un proyecto de colaboración con Esade, en concreto entre los estudiantes del Master of Science in Marketing Management y los estudiantes de Proyectos de Diseño Audiovisual II de BAU, bajo la tutoría de Nico Juárez.

Hace un par de semanas, los estudiantes de BAU visitaron Esade, y el pasado miércoles los estudiantes de Esade acompañados por Isa Moll -responsable del Máster junto a Jordi Montaña- y la profesora de Esade Cristina Lastra, nos devolvieron la visita.

¿Y en qué trabajaban, os preguntaréis?.
La intención es la de desarrollar proyectos trabajando en grupos de diferentes disciplinas que respondan a retos planteados por un cliente real; en este caso Lékué, una empresa dedicada básicamente a la producción de utensilios de silicona para “cocinar” de forma rápida y saludable.

El trabajo en el que están involucrados los estudiantes de BAU no es tanto el pensar en nuevos productos –en el itinerario de diseño audiovisual no se consideran diseñadores industriales o de producto-, sino más bien en revisar y re-pensar la forma de establecer nuevos canales de comunicación con los usuarios del producto Lékué.

Este tipo de proyectos se definen como “producto expandido” y en ellos las marcas tratan de ofrecer servicios además de productos; por ejemplo, en el caso de Lékué, el producto (utensilio de cocina) podría ir acompañado de una aplicación para smartphone que recomienda qué alimentos comprar en función de tu ubicación y temporada, y qué recetas cocinar para mantener una dieta equilibrada.

Estamos ansiosos por ver los resultados; de momento, compartimos algunas fotos del encuentro.

Bau_Esade_Lekue_4 Bau_Esade_Lekue_5

Share