Els trobarem a faltar 


Audiovisual_Gràfic_Interiors_Moda

[CAT]
El passat 14 de juliol es va celebrar a BAU l’Acte de Cloenda de la promoció 2012-2016 del Grau en Disseny.

Un acte amb doble significat: un comiat del seu rol d’estudiants, que durant quatre intensos anys han compartit amb la comunitat BAU; i també un acte de benvinguda al seu nou rol de dissenyadors professionals. Un futur carregat d’il·lusions i expectatives en el fascinant món del disseny; encara que potser alguns encara decideixin seguir la seva formació amb un Màster o una estada més o menys professional en algun país estranger.

Un acte en el qual el passat i el futur van confluir en un instant màgic, del qual volem compartir unes imatges. Mireu quines cares d’alegria i felicitat … Els trobarem a faltar.

Comiat Grau 6 Comiat Grau 7 Comiat Grau 8 comiat grau 9 comiat grau 10 comiat grau 11

 

Los extrañaremos
Audiovisual_Gráfico_Interiores_Moda

[CAST]
El pasado 14 de julio se celebró en BAU el Acto de Clausura de la promoción 2012-2016 del Grado en Diseño.

Un acto con doble significado: una despedida de su rol de estudiantes que durante cuatro intensos años han compartido con la comunidad BAU; y también un acto de bienvenida a su nuevo rol de diseñadores profesionales. Un futuro cargado de ilusiones y expectativas en el fascinante mundo del diseño; aunque tal vez algunos todavía decidan seguir su formación con un Máster o una estancia más o menos profesional en algún país extranjero.

Un acto en el que el pasado y el futuro confluyeron en un instante mágico del que queremos compartir unas imágenes. Mirad qué caras de alegría y felicidad… Los extrañaremos.

comiat grau 12 Comiat_Grau_1 Estudiantes del itinerario de Diseño Audiovisual

Comiat_Grau_2 Estudiantes del itinerario de Diseño Gráfico y Comunicación Visual

Comiat_Grau_3Estudiantes del itinerario de Diseño de Interiores

Comiat_Grau_4  Estudiantes del itinerario de Diseño de Moda

 

Comiat_Grau_5

Share