Investigant en l’artesanal

Interiors_Eines_

[CAT]
En aquests temps de tauletes, telèfons intel·ligents, ordinadors, impressores 3D i programes de software cada vegada més sofisticats, no deixa de ser interessant tornar a allò artesanal, al treball amb les mans.

Els estudiants de l’assignatura de Construcció i Instal·lacions I del tercer curs de l’itinerari d’Interiors, al costat del seu professor Jordi Planelles, van rebre una classe pràctica de l’ofici.
Joan Travé, paleta experimentat els va mostrar com es fa habitualment l’emblanquinat i arrebossat amb morter de calç d’una paret. Els estudiants ho van practicar personalment i se’ls va convidar a experimentar aquesta tècnica d’una manera diferent; un revestiment de guix o calç modificant la textura final, acolorint-lo, experimentant … Aquí teniu algunes fotos de l’experiència.

morter_1 morter_2 morter_3 morter_4 morter_5

Investigando en lo artesanal
Interiores_Herramientas_

[CAST]
En estos tiempos de tabletas, teléfonos inteligentes, ordenadores, impresoras 3D y programas de software cada vez más sofisticados, no deja de ser interesante volver a lo artesanal, al trabajo con las manos.

Los estudiantes de la asignatura de Construcción e Instalaciones I del tercer curso del itinerario de Interiores, junto a su profesor Jordi Planelles, recibieron una clase práctica del oficio.

Joan Travè, paleta experimentado les mostró cómo se hace habitualmente un encalado y rebozado con mortero de cal de una pared. Los estudiantes lo practicaron personalmente y se les invitó a experimentar esta técnica de una manera diferente; un revestimiento de yeso o cal modificando la textura final, coloreándolo, experimentando…

Aquí tenéis algunas fotos de la experiencia.

morter_6 morter_7 morter_8 morter_9

Share