Extrabold a Instagram

Gràfic_

[CAT]
Les xarxes i la informació digital estan cada vegada més presents en les nostres vides i com una nova mostra d’això l’itinerari de Disseny Gràfic ha obert @bau_extrabold, un compte a Instagram que té com a objectiu donar més visibilitat a la feina que s’està fent.

A través de @bau_extrabold es publicaran periòdicament treballs d’estudiants de totes les assignatures i cursos de l’itinerari. Us animem a visitar-lo, compartir-lo i a deixar els vostres comentaris.

https://www.instagram.com/bau_extrabold/

Si ets estudiant de l’itinerari de Gràfic i vols veure publicats els teus projectes en aquest compte, posa’t en contacte amb el professor Pau de Riba, coordinador del departament i gestor de l’Extrabold: pau.deriba@bau.cat

 

Extrabold_

 

Extrabold en Instagram
Gráfico_

[CAST]
Las redes y la información digital está cada vez más presentes en nuestras vidas y como nueva prueba de ello el itinerario de Diseño Gráfico ha abierto @bau_extrabold, una cuenta en Instagram que tiene como objetivo dar más visibilidad al trabajo que se está haciendo.

A través de @bau_extrabold se publicarán periódicamente proyectos de estudiantes de todas las asignaturas y  cursos del itinerario. Os animamos a visitarlo, compartirlo y a dejar vuestros comentarios.

https://www.instagram.com/bau_extrabold/

Si eres estudiante del itinerario de Gráfico y quieres ver publicados tus proyectos en esta cuenta, ponte en contacto con el profesor Pau de Riba, coordinador del departamento y gestor de Extrabold: pau.deriba@bau.cat

Share