XXIX Premis Habitàcola, “El pati d’escola”

Concursos i Beques_

[CAT]
Els Premis Habitàcola, impulsats per ArquinFAD, van ser creats l’any 1987 amb l’objectiu de promoure la reflexió sobre els nous marcs teòrics en els àmbits del disseny i de l’arquitectura, i debatre, conjuntament amb les escoles, solucions i punts de vista innovadors en relació amb els diferents temes d’interès social proposats a cada convocatòria.

Els Premis Habitàcola és un concurs adreçat a estudiants l’objectiu del qual és difondre la importància de la creativitat, el compromís social i el rigor professional entre els organismes i la població en general, donant suport i promovent noves iniciatives, nous plantejaments i nous talents emergents.

La temàtica escollida per a aquests premis sempre ha tractat aspectes rellevants per a la societat i ha abordat problemàtiques actuals sense resoldre. En aquesta edició, es planteja una reflexió —reflexió, d’altra banda, obviada amb massa freqüència— sobre el disseny del pati d’escola, que és, alhora, espai per al joc i l’aprenentatge, però, sobretot, un espai de llibertat i relació social dels infants, en què també es produeixen conflictes latents, com ara la manca d’equitat de gènere.

Amb l’impuls d’aquests premis, ArquinFAD vol ajudar els estudiants a introduir-se i donar-se a conèixer en el món professional, ja que són ells els professionals del futur. A aquest efecte, compten amb la col·laboració del Disseny Hub Barcelona per als premis, la difusió i l’exposició dels treballs guanyadors, que formaran part del FADFest 2017.

Més informació i les bases del concurs

habitacola_cat

 

XXIX Premios Habitàcola “El patio de escuela”
Concursos y Becas_

[CAST]
Los Premios Habitácola, impulsados por ArquinFAD, fueron creados el año 1987 con el objetivo de promover la reflexión sobre los nuevos marcos teóricos en los ámbitos del diseño y de la arquitectura, y debatir, conjuntamente con las escuelas, soluciones y puntos de vista innovadores en relación con los diferentes temas de interés social propuestos en cada convocatoria.

Los Premios Habitácola son un concurso dirigido a estudiantes que tiene el objetivo de difundir la importancia de la creatividad, el compromiso social y el rigor profesional entre los organismos y la población en general, apoyando y promoviendo nuevas iniciativas, nuevos planteamientos y nuevos talentos emergentes.

La temática escogida para estos premios siempre ha tratado aspectos relevantes para la sociedad y ha abordado problemáticas actuales sin resolver. En esta edición, se plantea una reflexión —reflexión, por otra parte, obviada con demasiada frecuencia— sobre el diseño del patio de escuela, que es, a un tiempo, espacio para el juego y el aprendizaje, pero, sobre todo, un espacio de libertad y relación social de los niños, en el que se producen también conflictos latentes, como la falta de equidad de género.

Con el impulso de estos premios, ArquinFAD quiere ayudar a los estudiantes a introducirse y darse a conocer en el mundo profesional, ya que son ellos los profesionales del futuro. Para ello, cuentan con la colaboración del Disseny Hub Barcelona para los premios, la difusión y la exposición de los trabajos ganadores, que formarán parte del FADFest 2017

Más información y las bases del concurso

habitacola_cast

Share