Guanyar la Campanya

Art_Llenguatges Audiovisuals II_ 


[CAT]
Els estudiants de l’assignatura de Llenguatges Audiovisuals de segon curs de Grau que imparteix el professor Vanni Brusadin han envaït les parets de BAU i les xarxes socials amb una campanya de comunicació amb l’objectiu de representar i crear una identitat i convèncer a l’època de la societat connectada.

El projecte l’han realitzat els estudiants dels grups M2, M4 i T2 i té com a objectiu guanyar la campanya, és a dir, aconseguir el suport del públic.

A cada grup hi ha un partit tradicional (PNG Partit Neo Gràfic, PDF Partit Democràtic Formal; Educació Democràtica – EDEM), un partit innovador (MIGA GANG, El Cercle Groc, BOLD Change), un o més mitjans de comunicació (BAU 24 / 7, BUA, _COM BAU, 30 “BAU), i un o més grups no electorals, societat civil o grups anònims (La Comunitat B / Anonimízate, Moviment Soc Bau, Papakeso, La resistència).

Aquest treball experimental proposava realitzar la campanya utilitzant tàctiques creatives i formats inspirats en les diferents facetes de les cultures digitals: des del reciclatge i apropiació, fins als recursos i proeses del folklore digital; des de les diferents formes narratives breus, fins a la imitació i transformació viral o memètica.

Que guanyi le millor!

ganar la campaña-1

Ganar la Campaña
Arte_Lenguajes Audiovisuales II_

[CAST]
Los estudiantes de la asignatura de Lenguajes Audiovisuales de segundo curso de Grado que imparte el profesor Vanni Brusadin han invadido las paredes de BAU y las redes sociales con una campaña de comunicación con el objetivo de representar, crear una identidad y convencer en la época de la sociedad conectada.

El proyecto lo han realizado los estudiantes de los grupos M2, M4 y T2 y tiene como objetivo ganar la campaña, es decir, conseguir el soporte del público.

El proyecto lo han realizado los estudiantes de los grupos M2, M4 y T2. En cada grupo hay un partido más tradicional (PNG Partido Neo Gráfico, PDF Partido Democrático Formal; Educación Democrática – EDEM), un partido más innovador (MIGA GANG, El Círculo Amarillo, BOLD Change), uno o más medios de comunicación (BAU 24/7, BUA, _COM BAU, 30″BAU) y uno o más grupos no electorales, sociedad civil o grupos anónimos (La Comunidad B / Anonimízate, Movimiento Soc Bau, Papakeso, La resistencia)

Este trabajo experimental proponía realizar la campaña utilizando tácticas creativas y formatos inspirados en las diferentes facetas de las culturas digitales: desde el reciclaje y apropiación, hasta los recursos y proezas del folklore digital; desde las diferentes formas narrativas breves hasta la imitación y transformación viral o memética.

¡Que gane el mejor!

ganar la campaña-2

Share