Blanca Callén a Bèlgica

Gredits_Professorat_

[CAT]
Del 18 al 21 de febrer, Blanca Callén coordinarà -al MSK de Gant (Bèlgica) – el taller “Writing and Wrapping” dins el marc del projecte Manufactories of Caring Space-Time.

Manufactories of Caring Space-Time és un projecte europeu col·laboratiu del qual formen part el Museum voor Schone Kunsten (MSK), Gant (Bèlgica), FRAC Lorraine (França), i la Fundació Antoni Tàpies, Barcelona (Espanya).

Un projecte bianual (2015-2017), que parteix del consum de les nostres societats i les seves escombraries i que planteja als agents creatius la següent qüestió:
Com poden els nostres processos creatius i pràctiques artístiques desenvolupar-se en el marc d’una ecologia més sostenible i duradora? Com podem concebre vulnerabilitat i error com a condicions però també com a oportunitats per recolzar-nos i enfortir-nos mútuament? Com crear significats, valors i unions amb els objectes que ens envolten? Què passa quan recreem les narratives, la història que ens unia a aquest o altres objectes?

Blanca_Callen_1 Manu-logocomplet

 

 

Blanca Callén en Belgica
Gredits_Profesorado_

[CAST]
Del 18 al 21 de febrero, Blanca Callén, coordinará –en el MSK de Gante (Belgica)- el taller “Writing and Wrapping” dentro del marco del proyecto Manufactories of Caring Space-Time.

Manufactories of Caring Space-Time es un proyecto europeo colaborativo del que forman parte el Museum voor Schone Kunsten (MSK), Gante (Bélgica), FRAC Lorraine (Francia), y la Fundació Antoni Tàpies, Barcelona (España).

Un proyecto bianual (2015-2017) que parte del consumo de nuestras sociedades y su basura y que plantea a los agentes creativos la siguiente cuestión:
¿Cómo pueden nuestros procesos creativos y prácticas artísticas desarrollarse en el marco de una ecología más sostenible y duradera? ¿Cómo podemos concebir vulnerabilidad y fallo como condiciones pero también como oportunidades para apoyarnos y fortalecernos mutuamente? ¿Cómo crear significados, valores y uniones con los objetos que nos rodean? ¿Qué ocurre cuando recreamos las narrativas, la historia que nos unía a este u otros objetos?

Blanca_Callen_2 Blanca_Callen_4

Share