Mobile Week Barcelona


Professorat_

[CAT]
Per al Mobile World Congres, Barcelona combina art, tecnologia i innovació per entendre l’impacte de la transformació digital. L’edició 2017 exposa 10 creacions artístiques amb l’objectiu d’apropar la tecnologia mòbil a la ciutadania mitjançant creacions inspirades en la transformació digital de la societat i la ciutat.

Entre els artistes seleccionats es troba Anna Carreras, professora de BAU, que presenta l’obra “Matriu Social”

«Matriu Social» reflexiona sobre com l’ús creixent de tecnologia influencia les nostres decisions. L’accés a la informació i les dades ens fa més lliures per a prendre-les? «Matriu Social» mostra i visualitza comportaments col·lectius emergents. Petites unitats de llum prenen decisions individuals senzilles i creen imatges globals que dibuixen i evidencien certs comportaments socials. Veient-ho sorgeixen noves preguntes: les nostres decisions individuals provoquen comportaments col·lectius a nivell de comunitat i/o de ciutat allunyats del que imaginem?

«Matriu Social» ens permet observar i descobrir a nivell macroscòpic els comportaments col·lectius que s’esdevenen a partir de les decisions individuals. Ens convida a conèixer-nos millor com a societat i ens invita a la reflexió individual i conjunta. «Matriu Social» mostra tres animacions generatives basades en 3 models: el joc de la vida, el model sociològic de Schelling i el model del votant. Aquests 3 models son un conjunt de regles de comportament social individual molt senzilles que generen i dibuixen comportaments emergents a gran escala (segregació, guetos, desplaçaments, supervivència, influència d’opinions, etc.). «Matriu Social» visualitza aquests comportaments globals i la seva evolució constant.

Podeu veure l’instal·lació al Hospital Universitari Vall d’Hebron fins el divendres 25 de febrero.

Més informació

carreras_1 carreras_3 carreras_4

 

Mobile Week Barcelona

Profesorado_

[CAST]
Para el Mobile World Congres, Barcelona combina arte, tecnología e innovación para entender el impacto de la transformación digital. La edición 2017 expone 10 creaciones artísticas con el objetivo de acercar la tecnología móvil a la ciudadanía mediante creaciones inspiradas en la transformación digital de la sociedad y la ciudad.

Entre los artistas seleccionados se encuentra Anna Carreras, profesora de BAU, que presenta la obra “Matriu Social”

«Matriu Social» reflexiona sobre como el uso creciente de la tecnología influencia nuestras decisiones. ¿El acceso a la información y los datos nos hacen más libres para tomarlas? «Matriu Social» muestra y visualiza comportamientos colectivos emergentes. Pequeñas unidades de luz toman decisiones individuales sencillas y crean imágenes globales que dibujan y evidencian ciertos comportamientos sociales. Viéndolo surgen nuevas preguntas: ¿nuestras decisiones individuales provocan comportamientos colectivos a nivel de comunidad y/o ciudad alejados de lo que imaginamos?

«Matriu Social» nos permite observar y descubrir a nivel macroscópico los comportamientos colectivos que provocan las decisiones individuales. Nos invita a conocernos mejor como sociedad y nos invita a la reflexión individual y conjunta. «Matriu Social» muestra tres animaciones generativas basadas en 3 modelos: el juego de la vida, el modelo sociológico de Schelling y el modelo del votante. Estos 3 modelos son un conjunto de reglas de comportamiento social individual muy sencillas que generan y dibujan comportamientos emergentes a gran escala (segregación, guetos, desplazamientos, supervivencia, influencia de opiniones, etc.). «Matriu Social» visualiza estos comportamientos globales y su constante evolución.

Podéis ver la instalación en el Hospital Universitari Vall d’Hebron hasta el viernes 25 de febrero.

Más información

carreras_2

Share