Col·leccionisme Gràfic 2

Activitat_

[CAT]
El taller 05.07 proposa una trobada mensual per promocionar el col·leccionisme gràfic entre els estudiants de BAU.
Cada sessió estarà dedicada a una peça gràfica en concret.

Postal, format Din A-5
La postal és un gènere que agonitza. Privada de secretisme, la postal va ser la bella i innocent conjunció de la lletra i la imatge. Fotos estàtiques i escriptures tòpiques. Notícia del viatge i testimoni de l’atractiu lloc que es vol compartir. Un missatge senzill i popular que reunia l’afectivitat amb la informació. La postal fineix i es presta a ser embalsamada com a objecte de col·lecció.

La mobilitat general i el mòbil han acabat amb el prestigi dels llocs remots. La desaparició del que distant ha devastat el valor de la postal tal com la coneixíem. Però encara serveix com a peça informativa; suport visual i textual per a esdeveniments, conferències, exposicions i activitats de tot tipus.

Aquesta activitat ocuparà un petit espai a la festa organitzada per la comissió de festes dels estudiants de quart curs de grau, la Komi Sants i més de les postals din A-5, també podreu veure, canviar, intercanviar i col·leccionar, targetes de visita , la peça que va iniciar aquestes sessions de Col·leccionisme Gràfic, el mes passat.

Porta targetes de visita i postals format A-5, per iniciar o completar la teva col·lecció gràfica. Ensenya, comparteix, canvia i intercanvia les teves peces gràfiques preferides.

Divendres 3 de març
De 14 a 15,50 h
Espai polivalent, edifici A

postal A-5 catalan

 

Coleccionismo Gráfico 2
Actividad_

[CAST]
El taller 05.07 propone un encuentro mensual para promocionar el coleccionismo gráfico entre los estudiantes de BAU. Cada sesión estará dedicada a una pieza gráfica en concreto.

Postal, formato Din A-5
La postal es un genero que agoniza. Privada de secretismo, la postal fue la bella e inocente conjunción de la letra y la imagen. Fotos estáticas y escrituras tópicas. Noticia del viaje y testimonio del atractivo lugar que se desea compartir. Un mensaje sencillo y popular que reunía la afectividad con la información. La postal fenece y se presta a ser embalsamada como objeto de colección.

La movilidad general y el móvil han acabado con el prestigio de los lugares remotos. La desaparición de lo distante ha devastado el valor de la postal tal como la conocíamos. Pero todavía sirve como pieza informativa; soporte visual y textual para eventos, conferencias, exposiciones y actividades de todo tipo.

Esta actividad ocupará un pequeño espacio en la fiesta organizada por la comisión de fiestas de los estudiantes de cuarto curso de grado, la Komi Sants y además de las postales din A-5, también podréis ver, cambiar, intercambiar y coleccionar, tarjetas de visita, la pieza que inició estas sesiones de Coleccionismo Gráfico, el mes pasado.

Trae tarjetas de visita y postales formato A-5, para iniciar o completar tu colección gráfica. Enseña, comparte, cambia e intercambia tus piezas gráficas preferidas.

Viernes 3 de marzo
De 14 a 15,30 h
Espacio polivalente, edificio A

postal A-5 castellano

Share