Hrtz Festival

Estudiants_Audiovisual_

[CAT]
Tornan els dies especials dedicats al disseny audiovisual; si en el curs passat el festival va estar centrat en un sol dia, aquest curs l’Hrtz tindrà una durada de tres dies.

Bé per ser exactes hauríem de parlar de tres tardes dedicades al món del disseny audiovisual i organitzades pels mateixos estudiants de l’itinerari que han seleccionat diversos estudis de Barcelona perquè ens parlin de les seves metodologies de treball.

El Festival, com tots els esdeveniments que es precien de ser-ho acabarà amb una festa de cloenda en què es podran veure treballs dels estudiants de l’itinerari d’Audiovisual de BAU.

Dimecres 8 de març, de 18 a 22 h.
18,00 h Codea Studio
19,00 h Santi Vilanova, Playmodes
20,00 h Colectivo Libertar.10
21,00 h Kotoc

Dijous 9 març, de 19 a 22 h.
19,00 Sebastian Baptista
20,00 Postflow
21,00 Berd

Divendres 10 de març, de 17,30 a 22 h.
Festa de cloenda / DJ Set

L’esdeveniment compta amb la col·laboració de Moritz i no hauríeu de deixar d’assistir.

staff

Hrtz Festival
Estudiantes_Audiovisual_

[CAST]
Vuelven los días especiales dedicados al diseño audiovisual; si en el curso pasado el festival estuvo centrado en un solo día, este curso el Hrtz tendrá una duración de tres días.

Bueno para ser exactos deberíamos hablar de tres tardes dedicadas al mundo del diseño audiovisual y organizadas por los mismos estudiantes del itinerario que han seleccionado diversos estudios de Barcelona para que nos hablen de sus metodologías de trabajo.

El Festival, como todos los eventos que se precien de serlo terminará con una fiesta de clausura en la que se podrán ver trabajos de los estudiantes del itinerario de Audiovisual de BAU.

Miércoles 8 de marzo, de 18 a 22 h.
18,00 h Codea Studio
19,00 h Santi Vilanova, Playmodes
20,00 h Colectivo Libertar.10
21,00 h Kotoc

Jueves 9 marzo, de 19 a 22 h.
19,00 Sebastian Baptista
20,00 Postflow
21,00 Berd

Viernes 10 de marzo, de 17,30 a 22 h.
Fiesta de clausura / DJ Set

El evento cuenta con la colaboración de Moritz y no deberíais dejar de asistir.

Share