Investigació en disseny: una tasca ordinària

Màsters i Posgraus_

[CAT]
Dins del pla d’accions de dinamització de la Formació Contínua, BAU ofereix la conferència “Investigació en disseny: una tasca ordinària”, impartida per Jaron Rowan.

Jaron Rowan és Doctor en Estudis Culturals per la Goldsmiths University of London i Màster en Estudis Culturals per la mateixa universitat. Llicenciat en Belles Arts per la UB, Jaron és també professor en el Grau en Disseny de BAU, coordina l’àrea d’Art i el Màster en Investigació i Experimentació en Disseny i és investigador a GREDITS.

A la conferència es tractarà el tema de la recerca en disseny segons s’exposa en el següent abstract:

En moltes ocasions s’ha reproduït una dicotomia falsa que enfronta pensar i fer, teoritzar i crear, investigar i produir. El món del disseny és un lloc privilegiat per abordar aquest assumpte i demostrar que aquesta dicotomia és falsa. Per dissenyar cal investigar. Malgrat això, en moltes ocasions les formes d’investigació en disseny passen desapercebudes o no s’identifiquen com a tal. En el següent taller s’abordaran diferents mètodes d’investigació en disseny reflexionant sobre totes les instàncies d’investigació que de forma ordinària fan les i els dissenyadors. Es repassaran diferents estratègies i formes d’investigació basades en pràctiques materials i projectes de disseny. En definitiva, s’abordarà la investigació com una activitat quotidiana que nodreix, defineix i fa que el disseny pugui brillar.

Dimecres 15 de març
De 14 a 15 h.
Espai Polivalent, edifici A
Accés reservat a coordinadors, docents i estudiants de Màsters i Postgraus

 

Image

Fragment d’un document de treball preparatori per a la conferència / Fragmento de un documento de trabajo preparatorio para la conferencia

 

Investigación en diseño: una tarea ordinaria
Másters y Posgrados_

[CAST]
Dentro del plan de acciones de dinamización de la Formación Continua, BAU ofrece la conferencia “Investigación en diseño: una tarea ordinaria”, impartida por Jaron Rowan.

Jaron Rowan es Doctor en Estudios Culturales por la Goldsmiths University of London y Máster en Estudios Culturales por la misma universidad. Licenciado en Bellas Artes por la UB, Jaron es también profesor en el Grado en Diseño de BAU, coordina el área de Arte y el Máster en Investigación y Experimentación en Diseño y és investigador en GREDITS.

En la conferencia se tratará el tema de la investigación en diseño según se expone en el siguiente abstract:

En muchas ocasiones se ha reproducido una dicotomía falsa que enfrenta pensar y hacer, teorizar y crear, investigar y producir. El mundo del diseño es un lugar privilegiado para abordar este asunto y demostrar que esta dicotomía es falsa. Para diseñar es necesario investigar. Pese a ello, en muchas ocasiones las formas de investigación en diseño pasan desapercibidas o no se identifican como tal. En el siguiente taller se abordarán diferentes métodos de investigación en diseño reflexionando sobre todas las instancias de investigación que de forma ordinaria hacen las y los diseñadores. Se repasarán diferentes estrategias y formas de investigación basadas en prácticas materiales y proyectos de diseño. En definitiva, se abordará la investigación como una actividad cotidiana que nutre, define y hace que el diseño pueda brillar.

Share