Interferències, Enric Jardí

Activitats_

[CAT]
La propera sessió d’Interferències estarà protagonitzada pel dissenyador Enric Jardí. El seu treball professional abasta especialitats de la disciplina gràfica com el disseny editorial, la tipografia o la il·lustració.

L’Enric Jardí ha escrit un parell de llibres que no haurien de faltar a la biblioteca de cap dissenyador gràfic. L’any 2017, a l’editorial Actar va publicar Veintidós consejos sobre tipografía (que algunos diseñadores jamás revelarán) y veintidós cosas que nunca debes hacer con las letras (que algunos tipógrafos nunca te dirán). L’any 2012, a l’editorial Gustavo Gili, va publicar Pensar con imágenes.

A la plataforma Tumblr, podeu veure un curiós projecte d’il·lustració que analitza setmanalment l’actualitat social sota el nom de Weekly Garden Thoughts.

En aquesta segona sessió d’Interferències del curs, l’Enric Jardí ve a presentar i compartir un projecte en procés, “Formes de Representar”, en el qual a partir de les necessitats d’un temari d’una assignatura per a dissenyadors gràfics, analitza les formes de representació del disseny gràfic i la xarxa de referències creuades que es generen amb cadascuna d’elles al llarg de la història. Informació dispersa sobre fenòmens concrets, sobre la manera de representar visualment.

Indispensable per a comunicadors visuals i per a tots aquells que treballen amb la imatge. I per descomptat, per a tots els estudiants de BAU.

Dijous 23 de març
A les 14:00 h.
Espai polivalent, edifici A

formas de representar_1 formas de representar_2

 

Interferències, Enric Jardí
Actividades_

[CAST]
La próxima sesión de Interferències (Interferencias) estará protagonizada por el diseñador Enric Jardí. Su trabajo profesional abarca especialidades de la disciplina gráfica como el diseño editorial, la tipografía o la ilustración.

Enric ha escrito un par de libros que no deberían faltar en la biblioteca de ningún diseñador gráfico. El año 2017, en la editorial Actar publicó Veintidós consejos sobre tipografía (que algunos diseñadores jamás revelarán) y veintidós cosas que nunca debes hacer con las letras (que algunos tipógrafos nunca te dirán). El año 2012, en la editorial Gustavo Gili, publicó Pensar con imágenes.

En la plataforma Tumblr, podéis ver un curioso proyecto de ilustración que analiza semanalmente la actualidad social bajo el nombre de Weekly Garden Thoughts.

En esta segunda sesión de Interferències del curso, Enric Jardí viene a presentar y compartir un proyecto en proceso, “Formas de Representar”, en el que a partir de las necesidades de un temario de una asignatura para diseñadores gráficos, analiza las formas de representación del diseño gráfico y la red de referencias cruzadas que se generan con cada una de ellas a lo largo de la historia. Información dispersa sobre fenómenos concretos, sobre la manera de representar visualmente.

Indispensable para comunicadores visuales y para todos aquellos que trabajan con la imagen. Y, por descontado, para todos los estudiantes de BAU.

Jueves 23 de marzo
A las 14:00 h.
Espacio polivalente, edificio A

formas de representar_3

Share