Processos i projectes

Activitats_

[CAT]
Coincidint amb el Saló de l’Ensenyament i la jornada de portes obertes del Centre, BAU presenta l’exposició Processos i Projectes.

La mostra recull diverses formalitzacions realitzades pels estudiants al llarg dels quatre cursos del Grau; tant en els dos primers anys, de continguts comuns, com en els dos següents en què la majoria dels estudiants escullen un itinerari concret: audiovisual, gràfic, interiors o moda.

L’exposició permet visualitzar l’evolució de l’estudiant al llarg dels seus estudis en formalitzacions concretes que defineixen tant la personalitat de cada estudiant com les característiques concretes de cada itinerari.

Exposició
Fins el 28 de març
Passadís central, edifici A

procesos_y_proyectos_

Procesos_Proyectos_web_1 Procesos_Proyectos_web_2 Procesos_Proyectos_web_3

Procesos y proyectos
Actividades_

[CAST]
Coincidiendo con el Salón de la Enseñanza y la jornada de puertas abiertas del Centro, BAU presenta la exposición Procesos y Proyectos.

La muestra recoge diversas formalizaciones realizadas por los estudiantes a lo largo de los cuatro cursos del Grado; tanto en los dos primeros años, de contenidos comunes, como en los dos siguientes en los que la mayoría de los estudiantes escogen un itinerario concreto: audiovisual, gráfico, interiores o moda.

La exposición permite visualizar la evolución del estudiante a lo largo de sus estudios en formalizaciones concretas que definen tanto la personalidad de cada estudiante como las características concretas de cada itinerario.

Exposición
Hasta el 28 de marzo
Pasillo Central, edificio A

Procesos_Proyectos_web_4 Procesos_Proyectos_web_5 Procesos_Proyectos_web_6

Share