El pati de l’escola

Interiors_Projectes_

[CAT]
Els estudiants de tercer i quart curs de l’itinerari d’Interiors presenten els seus projectes per al concurs Habitàcola 2017. El repte del concurs és redissenyar els espais exteriors de l’escola amb una mirada crítica. Sota aquesta premissa s’ha treballat en col·laboració amb diferents comunitats educatives proposades pel concurs.

Els Premis Habitàcola són un concurs dirigit a estudiants que té l’objectiu de difondre la importància de la creativitat, el compromís social i el rigor professional entre els organismes i la població en general, donant suport i promovent noves iniciatives, nous plantejaments i nous talents emergents.

El tema a desenvolupar aquest any és el pati d’escola, un dels llocs per excel·lència per al joc. A través del joc, de la mateixa manera que al carrer o a la plaça, al pati de l’escola es canalitza l’aprenentatge mitjançant el descobriment i la interacció social entre infants, elements determinants en la configuració de la personalitat. Mestres i pedagogs reclamen el que passa al pati de l’escola com a complement al que succeeix a l’aula: complement lúdic, de llibertat individual, de relació social. Així mateix, estudis de pedagogia, psicologia o disseny posen èmfasi en la importància de la interacció entre individus per al procés educatiu. En canvi, sovint, el projecte arquitectònic de l’escola s’ha centrat en els espais interiors, els espais construïts, i el pati ha estat el gran oblidat.

Si vols conèixer les propostes dels estudiants de BAU, reserva’t el matí del proper divendres.

Divendres 7 d’abril
De 10:00 a 14:00 h.
Espai Polivalent, edifici A

habitacola_bau_1 habitacola_bau_2

El patio de la escuela
Interiores_Proyectos_

[CAST]

Los estudiantes de tercer y cuarto curso del itinerario de Interiores presentan sus proyectos para el concurso Habitácola 2017. El reto del concurso es rediseñar los espacios exteriores de la escuela con una mirada crítica. Bajo esta premisa se ha trabajado en colaboración con diferentes comunidades educativas propuestas por el concurso.

Los Premios Habitácola son un concurso dirigido a estudiantes que tiene el objetivo de difundir la importancia de la creatividad, el compromiso social y el rigor profesional entre los organismos y la población en general, apoyando y promoviendo nuevas iniciativas, nuevos planteamientos y nuevos talentos emergentes.

El tema a desarrollar este año es el patio de escuela, uno de los lugares por excelencia para el juego. A través del juego, del mismo modo que en la calle o en la plaza, en el patio de la escuela se canaliza el aprendizaje mediante el descubrimiento y la interacción social entre niños, elementos determinantes en la configuración de la personalidad. Maestros y pedagogos reclaman lo que ocurre en el patio de la escuela como complemento a lo que sucede en el aula: complemento lúdico, de libertad individual, de relación social. Asimismo, estudios de pedagogía, psicología o diseño ponen énfasis en la importancia de la interacción entre individuos para el proceso educativo. En cambio, a menudo, el proyecto arquitectónico de la escuela se ha centrado en los espacios interiores, los espacios construidos, y el patio ha sido el gran olvidado.

Si quieres conocer las propuestas de los estudiantes de BAU, resérvate la mañana del próximo viernes.

Viernes 7 de abril
De 10:00 a 14:00 h.
Espacio Polivalente, edificio A

 

Share