Tres perspectives sobre infografia i visualització de dades Jaime Serra, Ferdio i Domestic Data streamers

Màsters i Postgraus_Activitat_

[CAT]
Organitzada pel Màster en Infografia i Visualització de Dades de BAU, aquesta conferència comptarà amb la participació de destacats especialistes reconeguts internacionalment com: Jaume Serra, director del dept. d’infografia del diari La Vanguardia; Ferdio, agència d’infografia danesa de destacada trajectòria i Domestic Data streamers, especialistes en transformar dades en experiències, que ens mostraran com una disciplina aparentment tan específica pot arribar a tractar-se de formes tan diverses.

 

Jaime Serra. “Una mentida particular. Una veritat general “
(Conferència en castellà)
Els milions de dades recollides amb les modernes tecnologies que prescindeixen de la intermediació humana són objectius. Som tots: no són ningú. Per obtenir un mirall on tots els individus puguin veure reflectits cal acudir a la subjectivitat: aplicar les dades d’una persona concreta, que fa alguna cosa concreta, en un moment donat concret, davant d’una situació concreta. Un individu: tots els individus.

Ferdio. ‘What makes a powerful Infographic?’
(Conferència en anglès)
The Danish Infographic agency Ferdio will outline what makes this field so special and powerful and how by highlighting years of experience and cases.

Domestic Data streamers. ‘Transformant fulles d’Excel en líriques eròtiques’
(Conferència en castellà)
Aquests especialistes en transformar dades en experiències compartiran amb nosaltres la seva forma de dissenyar la percepció a través de les emocions utilitzant dades com a matèria primera.

Dijous 4 de maig
De 18:00 a 21:00 h
Espai Polivalent, edifici A

Entrada gratuïta prèvia inscripció a través de Ticketea

new_confe_infografia_ok_070417_1491575103_72_

 

Tres perspectivas sobre infografía y visualización de datos
Jaime Serra, Ferdio y Domestic Data Streamers
Másters y Posgrados_Actividad_

[CAST]
Organizada por el Máster en Infografía y Visualización de Datos de BAU, esta conferencia contará con la participación de destacados especialistas reconocidos internacionalmentecon como: Jaime Serra, director del dpto. de infografía del periódico La Vanguardia; Ferdio, agencia de infografía danesa de destacada trayectoria y Domestic Data Streamers, especialistas en instalaciones infográficas, que nos mostrarán cómo una disciplina aparentemente tan específica puede llegar a tratarse de formas tan diversas.

Jaime Serra. “Una mentira particular. Una verdad general”
(Conferencia en castellano)
Los millones de datos recogidos con las modernas tecnologías que prescinden de la intermediación humana son objetivos. Somos todos: no son nadie. Para obtener un espejo donde todos los individuos puedan verse reflejados hay que acudir a la subjetividad: aplicar los datos de una persona concreta, que hace algo concreto, en un momento dado concreto, frente a una situación concreta. Un individuo: todos los individuos.

Ferdio. ‘What makes a powerful infographic?’
(Conferencia en inglés)
The Danish infographic agency Ferdio will outline what makes this field so special and powerful and how by highlighting years of experience and cases.

Domestic Data Streamers. ‘Transformando hojas de Excel en líricas eróticas’
(Conferencia en castellano)
Estos especialistas en instalaciones infográficas compartirán con nosotros su forma de diseñar la percepción a través de las emociones utilizando datos como materia prima.

Jueves 4 de mayo
De 18:00 a 21:00 h
Espacio Polivalente, edificio A

Entrada gratuita previa inscripción a través de Ticketea

 

 

 

 

Share