Flexo 6/6: L’extracció

Professorat_

[CAT]
L’Institut d’Humanitats en el seu programa del curs 16/17, organitza al CCCB de Barcelona i durant el mes de maig, Flexo 6/6: L’extracció, un seminari impartit per Jorge Luis Marzo, professor de BAU i membre de GREDITS.

D’El cor de les tenebres de Joseph Conrad a La puça d’acer de Nikolai Leskov, el seminari desplegarà una reflexió sobre la forma de pensar noves eines crítiques a l’era de la posveritat, dominada per les aparences de sinceritat i emoció, en detriment de les de certesa i veracitat. Davant de la potència de la mentida com a discurs públic, quin potencial paper constructiu té la falsedat? Mitjançant diverses lectures i exercicis, es presentaran les figures del fantasma i de l’impostor com a activadors d’una altra esfera pública possible.

Poden les mans de Hulk treure una estella de la pota d’una formiga? Què hem de fer nosaltres amb les nostres mans enormes quan volem tenir cura d’una realitat esmicolada a bocins petitons? Com extreure la veritat? Com extreure’ns de la veritat? Aquestes qüestions s’abordaràn passant pel Baró de Münchhausen, Els viatges de Gulliver i les radiografies de la funció extractiva en autors com Borges, Agamben, Benjamin o Didi-Huberman.

11, 18 i 25 de maig de 2017
De 18:30 a 20:00 h

Inscripcions
Institut d’Humanitats
cursos@cccb.org
934 122 174
Horari d’atenció
De 10 a 14 h

 

extraccio_
Les aventures del baró Münchhausen. Il·lustració de Gustave Doré, 1862
Las aventuras del barón Münchhausen. Ilustración de Gustave Doré, 1862

 

Flexo 6/6: La extracción
Profesorado_

[CAST]
El Instituto de Humanidades en su programa del curso 16/17, organiza en el CCCB de Barcelona y durante el mes de mayo, Flexo 6/6: La extracción, un seminario impartido por Jorge Luis Marzo, profesor de BAU y miembro de GREDITS.

De El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad a La pulga de acero de Nikolai Leskov. El seminario desarrollará una reflexión sobre la forma de pensar nuevas herramientas críticas en la era de la posverdad, dominada por las apariencias de sinceridad y emoción, en detrimento de las de certeza y veracidad. Ante la potencia de la mentira como discurso político ¿qué potencial papel constructivo tiene la falsedad? Mediante diversas lecturas y ejercicios, se presentarán las figuras del fantasma y del impostor como activadores de otra esfera pública posible.

¿Pueden las manos de Hulk sacar una astilla de la pata de una hormiga? ¿Qué debemos hacer con nuestras manos enormes cuando queremos cuidar una realidad desmenuzada en pedazos pequeñitos? ¿Cómo extraer la verdad? ¿Cómo extraernos de la verdad? Estas cuestiones se abordarán pasando por el Barón de Münchhausen, Los viajes de Gulliver y las radiografías de la función extractiva en autores como Borges, Agamben, Benjamin o Didi-Huberman.

11, 18 y 25 de mayo de 2017
De 18:30 a 20:00 h

Inscripciones
Instituto de Humanidades
cursos@cccb.org
934 122 174
Horario de atención
De 10 a 14 h

Share