Visites de Cultura Audiovisual

Audiovisuals_Cultura_

[CAT]
Els estudiants de l’assignatura de Cultura Audiovisual II acompanyats per la professora Paloma G. Díaz han realitzat sessions de treball relacionades amb exposicions i esdeveniments que s’han celebrat o que estan encara vigents a Barcelona.

La visita a mostres com Art i Cinema. 120 anys d’intercanvis, Tapes o Fenomen Fotollibre va permetre als estudiants relacionar les peces de les mostres amb el context en què van ser desenvolupades, investigar sobre la història dels objectes i comentar la trajectòria dels creadors gràfics i audiovisuals relacionats amb cadascuna de les exposicions visitades.
Després de les visites, els estudiants van desenvolupar peces personals, algunes d’elles relacionades amb el recorregut realitzat i altres com a homenatge a peces concretes.

Les fotografies que acompanyen el post han estat realitzades per Irene Murgui i Marina Olivares i us convidem a visitar els seus blogs per saber més sobre aquestes visites i altres activitats realitzades pels estudiants de l’itinerari d’Audiovisuals de BAU.

Cultura_Audiovisual_1 Cultura_Audiovisual_2 Cultura_Audiovisual_3 Cultura_Audiovisual_4 Cultura_Audiovisual_5

 

Visitas de Cultura Audiovisual
Audiovisuales_Cultura_

[CAST]
Los estudiantes de la asignatura de Cultura Audiovisual II acompañados por la profesora Paloma G. Díaz han realizado sesiones de trabajo relacionadas con exposiciones y eventos que se han celebrado o que están todavía vigentes en Barcelona.
La visita a muestras como Art i Cinema. 120 anys d’intercanvis, Tapas o Fenómeno Fotolibro permitió a los estudiantes relacionar las piezas de las muestras con el contexto en el que fueron desarrolladas, investigar sobre la historia de los objetos y comentar la trayectoria de los creadores gráficos y audiovisuales relacionados con cada una de las exposiciones visitadas.
Tras las visitas los estudiantes desarrollaron piezas personales, algunas de ellas relacionadas con el recorrido realizado y otras como homenaje a piezas concretas.

Las fotografías que acompañan el post han sido realizadas por Irene Murgui y Marina Olivares y os invitamos a visitar sus blogs para saber más sobre estas visitas y otras actividades realizadas por los estudiantes del itinerario de Audiovisuales de BAU.

Cultura_Audiovisual_6 cultura_audiovisual_7 cultura_audiovisual_8 cultura_audiovisual_9

 

Share