Possible Bodies, Iteration I

Professorat_GREDITS_

[CAT]

El divendres 12 de maig tindrà lloc el primer workshop de Possible Bodies, un projecte d’investigació-acció en el qual BAU participa com a partner.

La primera iteració tindrà lloc a l’Akademie Schloss Solitude de Stuttgart i en ella participarà Jara Rocha, professora del Grau en Disseny de BAU i col·laboradora en la línia Objectologies de GREDITS, juntament amb Femke Snelting, de Constant (Brussel·les).

Les properes iteracions tindran lloc a Barcelona -a Hangar al mes de juliol i a BAU al novembre- i finalitzaran a Bèlgica durant la primavera de 2018.

Més informació

Jara_Rocha_1

 

Possible Bodies, Iteration I
Profesorado_GREDITS_

[CAST]
El viernes 12 de mayo tendrá lugar el primer workshop de Possible Bodies, un proyecto de investigación-acción en el que BAU participa como partner.

La primera iteración tendrá lugar en la Akademie Schloss Solitude de Stuttgart y en ella participará Jara Rocha, profesora del Grado en Diseño de BAU y colaboradora en la línea de Objetologías de GREDITS, junto con Femke Snelting, de Constant (Bruselas).

Las próximas iteraciones tendrán lugar en Barcelona -en Hangar en el mes de julio y en BAU en noviembre- y finalizarán en Bélgica durante la primavera de 2018.

Más información

 

Share