El Dr Jaron Rowan a les Jornades Artis Sunt Communia!

Professorat_GREDITS_

[CAT]
La Facultat de Belles Arts de la Universitat Complutense de Madrid organitza les jornades Artis Sunt Communia! amb la pretensió d’obrir un espai de debat i formació sobre la irrupció del paradigma del procomú en l’art.

Al llarg dels dies 11, 18 i 19 de maig, investigadors, artistes, col·lectius i institucions que treballen la problemàtica del procomú reflexionaran amb nosaltres sobre com ha penetrat en el camp de l’art des de la praxi artística, l’estètica, la història, la sociologia i la política.

El Dr. Jaron Rowan, professor de BAU i membre de GREDITS, intervindrà en les Jornades el divendres 19 de maig a les 11:00 h amb una conferència amb el nom de Procomún y políticas culturales

Més informació

Facebook

ArtisSuntCommunia

 

El Dr. Jaron Rowan en las Jornadas Artis Sunt Communia!
Profesorado_GREDITS_

[CAST]
La Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid organiza las jornadas Artis Sunt Communia! con la pretensión de abrir un espacio de debate y formación sobre la irrupción del paradigma del procomún en el arte.

A lo largo de los días 11, 18 y 19 de mayo, investigadores, artistas, colectivos e instituciones que trabajan la problemática del procomún reflexionarán con nosotras sobre cómo ha penetrado en el campo del arte desde la praxis artística, la estética, la historia, la sociología y la política.

El Dr. Jaron Rowan, profesor de BAU y miembro de GREDITS, intervendrá en las Jornadas el viernes 19 de mayo a las 11:00 h con una conferencia con el nombre de Procomún y políticas culturales.

Más información

Facebook

 

Share