El superàvit audiovisual a Internet, Ingrid Guardiola

Activitats_

[CAT]
L’última sessió d’Interferències del curs tindrà com a protagonista a Ingrid Guardiola amb la conferència “No era un jardí, era internet: pensar, fer i desfer les imatges en l’era del superàvit audiovisual“.

Gràcies a alguns dispositius tecnològics (aplicacions, xarxes socials, hardwares…) i a la pròpia naturalesa d’Internet, aquest ecosistema s’ha convertit en un lloc digital de superàvit audiovisual. Aquest excés és també un poder precari, no ens permet ni veure ni entendre els missatges. Això ha propiciat pràctiques molt diferents de remescla d’imatges, però ni és una pràctica nova ni totes les remescles tenen funcions i sentits semblants. En aquesta sessió ens endinsarem en l’anarxiu d’Internet a través d’aquelles figures i pràctiques que ens ajuden a sobreviure-hi des de l’apropiacionisme audiovisual.

Ingrid Guardiola és doctora en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra; professora i associada de Comunicació Cultural de la Universitat de Girona, ha impartit classes a la UPF i a diferents màsters i postgraus (UdG, URV, UPF). Treballa i pensa, sobretot, al voltant del camp audiovisual, cinematogràfic i televisiu, indagant en les relacions socioculturals que s’estableixen entre la cultura, la tecnologia i la societat.

Coordinadora i productora de continguts de l’espai d’assaig audiovisual Soy Cámara, del programa del CCCB, on també ha col·laborat en projectes com a Xcèntric, Kosmopolis, NOW i Gandules. Coordinadora i productora del MINIPUT (Mostra de TV de Qualitat) i coautora del projecte-work in progressLa dimensió poc coneguda: pioneres del cinema” des d’on pensa i dóna a veure, amb Marta Sureda, la relació entre les dones i el cinema. 
Ha escrit per a Cultura/s (suplement cultural de La Vanguardia), El Estado Mental, Blogs&Docs, Venuspluton o la Revista O. Actualment és membre del Comitè Executiu del Consell de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona.

Dimecres 24 de maig
A les 14:00 h.
Espai polivalent, edifici A

IG_blog_1 IG_blog_2 IG_blog_3 IG_blog_4 IG_blog_5

 

 

 

El superávit audiovisual en Internet, Ingrid Guardiola
Actividades_

[CAST]
La última sesión de Interferències del curso tendrá como protagonista a Ingrid Guardiola con la conferencia “No era un jardín, era internet: pensar, hacer y deshacer las imágenes en la era del superávit audiovisual”.

Gracias a algunos dispositivos tecnológicos (aplicaciones, redes sociales, hardwares…) y a la propia naturaleza de Internet, este ecosistema se ha convertido en un lugar digital de superávit audiovisual. Este exceso es también un poder precario, no nos permite ni ver ni entender los mensajes. Lo que ha propiciado prácticas muy diferentes de remezcla de imágenes, pero ni es una práctica nueva ni todas las remezclas tienen funciones o sentidos parecidos. En esta sesión profundizaremos en el anarchivo de Internet a través de aquellas figuras y prácticas que nos ayudan a sobrevivir desde el apropiacionismo audiovisual.

Ingrid Guardiola es doctora en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra; profesora y asociada de Comunicación Cultural de la Universidad de Gerona, ha impartido clases en la UPF y en diferentes másters y posgrados (UdG, URV, UPF).Trabaja y piensa especialmente alrededor del campo audiovisual, cinematográfico y televisivo indagando en las relaciones socioculturales que se establecen entre la cultura, la tecnología y la sociedad.

Es coordinadora y productora de contenidos del espacio de ensayo audiovisual Soy Cámara del programa del CCCB, donde también ha colaborado en proyectos como Xcèntric, Kosmopolis, NOW o Gandules. Es también coordinadora y productora del MINIPUT (Muestra de TV de Calidad) y coautora del proyecto-work in progressLa dimensión poco conocida: pioneras del cinema” desde donde piensa y da a conocer, con Marta Sureda, la relación entre las mujeres y el cine. Ha escrito para Cultura/s (suplemento cultural de La Vanguardia), El Estado Mental, Blogs&Docs, Venuspluton o la Revista O. Actualmente forma parte del Comité Ejecutivo del Consejo de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona.

Miércoles 24 de mayo
A las 14:00 h.
Espacio polivalente, edificio A

Ingrid_Guardiola_2

IG_blog_6 IG_blog_7 IG_blog_8 IG_blog_9

interferencies-logo copia 2

 

 

Share