Inserció laboral

Màsters i Posgraus_ 


[CAT]
Els anys de formació en qualsevol carrera universitària o cicle formatiu tenen com a objectiu la professionalització de les persones i la seva inserció en el món del treball.

Des de BAU, donem suport a aquest objectiu a través d’eines com la Borsa de Treball, el Talent Networking, la plataforma Job Teaser i la participació en esdeveniments culturals o les pràctiques universitàries. Portes obertes al futur dels estudiants en el mercat laboral; eines que permeten consolidar competències professionals, habilitats i aptituds per enfortir el perfil professional.

Si vols aprofundir en el coneixement de totes aquestes eines, t’esperem a la xerrada de presentació.

Dilluns 22 de maig
A les 18:15 h.
Espai polivalent, edifici A

60x90cm-xerrada-insercio-laboral copia

Inserción laboral
Masters y Postgrados_

[CAST]
Los años de formación en cualquier carrera universitaria o ciclo formativo tienen como objetivo la profesionalización de las personas y su inserción en el mundo del trabajo.

Desde BAU, apoyamos este objetivo a través de herramientas como la Bolsa de Trabajo, el Talent Networking, la plataforma Job Teaser, la participación en eventos culturales o las prácticas universitarias. Puertas abiertas al futuro de los estudiantes en el mercado laboral; herramientas que permiten consolidar competencias profesionales, habilidades y aptitudes para fortalecer el perfil profesional.

Si quieres profundizar en el conocimiento de todas estas herramientas, te esperamos en la charla de presentación.

Lunes 22 de mayo
A las 18:15 h.
Espacio polivalente, edificio A

Share