Màster Universitari en Investigació i Experimentació en Disseny

Màsters i Postgraus_

[CAT]

El Màster Universitari en Investigació i Experimentació en Disseny és un espai d’aprenentatge concebut per a aquelles persones que es plantegen el disseny des d’una perspectiva crítica.

Coordinat pel Dr. Jaron Rowan, el màster explora el disseny crític i especulatiu, posa en crisi la innovació social, aprofundeix en formes de disseny participatiu, aprofundeix en la cultura “maker” i les tècniques i eines pròpies de la fabricació digital, i dota al / la estudiant de les eines d’investigació en disseny més punteres.

Aquest màster va dirigit a aquells professionals que vulguin desenvolupar una mirada més complexa del món que els envolta, explorar pràctiques més arriscades i contemporànies d’art i disseny i per als que, posteriorment, puguin estar interessats en accedir a un programa oficial de doctorat.

A la sessió de presentació a més del Dr. Jaron Rowan hi participaran també les professores Blanca Callén, Susanna Tasconi i Carla Boserman.

Sessió informativa:
Dijous 8 de juny
A les 19:00 h
Espai Polivalent, edifici A

Master_blog

 

Máster Universitario en Investigación y Experimentación en Diseño
Másters y Posgrados_

[CAST]

El Máster Universitario en Investigación y Experimentación en Diseño es un espacio de aprendizaje concebido para aquellas personas que se plantean el diseño desde una perspectiva crítica.

Coordinado por el Dr. Jaron Rowan, el máster explora el diseño crítico y especulativo, pone en crisis la innovación social, ahonda en formas de diseño participativo, profundiza en la cultura “maker” y las técnicas y herramientas propias de la fabricación digital, y dota al/la estudiante de las herramientas de investigación en diseño más punteras.

Este máster va dirigido a aquellos profesionales que quieran desarrollar una mirada más compleja del mundo que les rodea, explorar prácticas más arriesgadas y contemporáneas de arte y diseño y para quienes, posteriormente, puedan estar interesados en acceder a un programa oficial de Doctorado.

En la sesión de presentación además del Dr. Jaron Rowan participarán también las profesoras Blanca Callén, Susanna Tasconi y Carla Boserman.

Sesión informativa:
Jueves 8 de junio
A las 19:00 h
Espacio Polivalente, edificio A

Share