Jornades de Docència en Disseny

Activitats_

[CAT]

De l’11 al 13 de juliol de 2017 tindrà lloc una nova edició de les Jornades de Docència en Disseny organitzades per la Comissió d’Innovació Docent de BAU.

La jornada del dia 11 estarà dedicada a les experiències pedagògiques des d’algunes de les assignatures que s’imparteixen en el programa del Grau en Disseny.

El dia 12 estarà dedicat als Treballs Finals de Grau, analitzant els treballs presentats en aquest curs i debatent al voltant de les diferents propostes presentades pels estudiants.

En el tercer i últim dia de les Jornades es buscaran complicitats en el disseny de propostes d’enunciats de treball i es valorarà l’esdevingut durant aquests dies.

Les Jornades conviden al professorat del Centre a “De-Re-Construir” les propostes que dia a dia es plantegen en la pràctica docent, fomentar sinergies i col·laboracions així com generar implicacions per poder ajudar cada vegada més els estudiants a aprendre.

jornades-docencia-juliol2017-DIPTIC_DIGITAL copia

 

Jornadas de Docencia en Diseño
Actividades_

[CAST]

Del 11 al 13 de julio de 2017 tendrá lugar una nueva edición de las Jornadas de Docencia en Diseño organizadas por la Comisión de Innovación Docente de BAU.

La jornada del día 11 estará dedicada a las experiencias pedagógicas desde algunas de las asignaturas que se imparten en el programa del Grado en Diseño.

El día 12 estará dedicado a los Trabajos Finales de Grado, analizando los trabajos presentados en este curso y debatiendo en torno a las diferentes propuestas presentadas por los estudiantes.

En el tercer y último día de las Jornadas se buscarán complicidades en el diseño de propuestas de enunciados de trabajo y se valorará lo acontecido durante estos días.

Las Jornadas invitan al profesorado del Centro a “De-Re-Construir” las propuestas que día a día se plantean en la práctica docente, fomentar sinergias y colaboraciones así como generar implicaciones para poder ayudar cada vez más a los estudiantes a aprender.

Share